Jest już pewną tradycją w naszym zgromadzeniu, że uroczystość złożenia wieczystej profesji zakonnej odbywa się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 16 kwietnia 2023 r. na ręce ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego dozgonny ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożyli kl. Alexander Łakomy i kl. Bohdan Prysiarzny.

Zgromadziła ona rodziny, znajomych i przyjaciół neoprofesów, chrystusowców z kraju i zagranicy, szczególnie tych, którzy stanęli na drodze życia Alexandra i Bohdana: proboszczów parafii ich wzrastania z Essen i Kamieńca Podolskiego, formatorów i wychowawców w nowicjacie i seminarium, wyższych przełożonych zgromadzenia (z zarządu i rady generalnej oraz przełożonych europejskich prowincji) oraz mieszkańców zakonnych domów z Poznania i Puszczykowa. Wspólna popołudniowa modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, w której w sposób szczególny polecaliśmy neoprofesów, zwieńczyła ten jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej wspólnoty zakonnej.

(zredagowano na podstawie relacji z serwisu internetowego naszego seminarium)

Fotografie: kl. Patryk Jaroszek SChr

*    *    *

Niedziela Miłosierdzia Bożego w naszych wspólnotach obfitowała w wiele wydarzeń i celebracji. We wszystkich zorganizowano okolicznościowe nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, dla kilku była to uroczystośc tytularna: w Keysborough celebracjom przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny zgromadzenia, w Salem – kard. Seán Patrick O’Malley OFMCap., ordynariusz archidiecezji bostońskiej, a w potulickim Zakładzie Karnym – bp Krzysztof Włodarczyk, biskup bydgoski, natomiast uroczystości odpustowe w Lombard poprzedziło triduum, które prowadził ks. Maciej Koczaj SChr. Tradycją już jest obecność chrystusowców na popołudniowym odpuście ku czci Bożego Miłosierdzia nad Jeziorem Kierskim Małym, gdzie miało miejsce jedno z objawień Jezusa św. Faustynie: na uroczystości przybyli mieszkańcy domów z Poznania i Puszczykowa, którzy przed laty otaczali duchową opieką Polaków w Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a zgodnie z zapowiedzią w Oshawie nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II.


16 kwietnia 2023r. 230 4128 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne