W wielu naszych parafiach na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie sierpnia i na początku września miały miejsce Święta Plonów czyli dożynki, podczas których dziękowano Panu Bogu za Jego hojność i łaskawość. Tak było w parafii św. Józefa w Stargardzie, w jego filiach w Klępinie oraz Kiczarowie i Grabowie, w parafii św. Michała Archanioła w Dobrzanach, zarówno w kościele parafialnym, jak i filialnych w Bytowie, Sierakowie, Ognicy, Odargowie i Kozach, w parafii Chrystusa Króla w Gosławiu, w parafii św. Jana Chrzciciela w Sarbi, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tetyniu, w parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, w kościele filialnym w Lisowie oraz w kościele parafialnym w Modzurowie w diecezji opolskiej, gdzie właśnie z końcem wakacji podjęliśmy obowiązki duszpasterskie. Z tamtej parafii otrzymaliśmy również fotorelację z rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Święto plonów zorganizowano także w Getyndze.

*    *    *

Ostatnie dni miesiąca sierpnia przywołują pełne nadziei wydarzenia pamiętnego sierpnia 1980 r., początek września natomiast – dramat, tragedię II wojny światowej. Minione wydarzenia oraz obecny kontekst mobilizuje do modlitwy w intencji ojczyzny i pokoju na swiecie, do wspomnienia tych, którzy w różny sposób walczyli w obronie i o wolność naszego kraju, a także tych, którzy przybywali z pomocą walczącym czy szukającym schronienia. W końcu koniec wakacji i początek roku szkolnego i katechetycznego to też okres zmian duszpasterzy na placówkach duszpasterskich.

*    *    *

Parafia w Cruz Machado na początku września 2023 r. przeżywała kanoniczną wizytację swojego ordynariusza, bpa Waltera Jorge Pinto, pasterza diecezji União da Vitória.

Czas wizytacji przeżywa również parafia francuska w Bruay La Buissière: we Mszy Świętej w kościele st Joseph pod przewodnictwem bpa Oliviera Leborgne’a, ordynariusza diecezji Arras wzięła udział delegacja tamtejszej wspólnoty polonijnej w strojach ludowych ze swoim duszpasterzem, ks. Janem Ciągło SChr.


05 września 2023r. 230 4855 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne