Przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr przeprowadza wizytację kanoniczną Współbraci oraz ich placówek duszpasterskich i domów zakonnych: w pierwszej połowie października 2021 r. kontynuował wizytację w prowincji Świętego Józefa i odwiedził chrystusowców posługujących we Włoszech. W jej program zostały włączone doroczne ćwiczenia rekolekcyjne, które odbyły się w dniach od 11 do 14 października 2021 r., w podrzymskiej miejscowości Nemi, w Centrum Rekolekcyjno-Konferencyjnym «AD GENTES» prowadzonym przez Zgromadzenie Słowa Bożego (SVD). Wzięli w ich udział kapłani Towarzystwa Chrystusowego pracujący na co dzień we Włoszech oraz towarzyszący ks. Generałowi w wizytacji przełożony prowincjalny ks. Bogdan Renusz SChr. Ćwiczenia duchowne poprowadził Przełożony Generalny.

tekst i foto: ks. Jacek Staniek SChr

*    *    *

Wizytacja kanoniczna kontynuowana jest także w Ojczyźnie – po czuwaniu jasmnogórskim wikariusz generalny ks. Bogusław Burgat SChr spotkał się i przeprowadził rozmowy z mieszkańcami polonijnego domu pielgrzyma w Częstochowie.

 


18 października 2021r. 230 5342 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne