W sobotę 26 lutego 2022 r. w brazylijskiej prowincji braci i księży chrystusowców rozpoczęła się wizytacja kanoniczna, której zakończenie planowane jest na ostatnie dni marca 2022 r.

Taka wizyta przełożonego generalnego to normalna, okresowa praktyka braterska. W Ustawach i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej czytamy, że jej celem jest zacieśnienie kontaktów z zarządem generalnym, ukierunkowanie naszego życia zakonnego i wzrostu odpowiedzialności za realizację misji wynikającej z naszego charyzmatu (por. art. 170 UiDTChr). Również Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje konieczność wizytacji: „Przełożeni (…) powinni w określonym czasie wizytować domy i członków sobie powierzonych, zgodnie z przepisami prawa własnego” (kan. 628 § 1 KPK).

Ks. Krzysztof Olejnik SChr, nasz przełożony generalny, odwiedzi wszystkich chrystusowców pracujących w Ameryce Południowej. Wizytacja jest czasem szczególnej łaski oraz refleksji. W każdej wspólnocie Przełożony przeprowadzi rozmowę z wszystkimi członkami naszej prowincji, spotka się z biskupami diecezji w których pracujemy oraz liderami poszczególnych wspólnot. Nie zabraknie także wspólnej modlitwy tak w gronie współbraci jaki i wspólnot nam powierzonych. Wizytacja będzie połączona także z troską o poziom życia ekonomicznego wspólnot chrystusowców na kontynencie południowoamerykańskim. Przełożonemu generalnemu towarzyszy przełożony prowincji przeprowadzający równolegle wizytacje prowincjalną. Spotkanie z przełożonymi jest okazją do serdecznej i braterskiej rozmowy, podzielenia się radościami i trudnościami dnia codziennego oraz szukania nowych dróg realizacji naszej misji na tym kontynencie.

Pobyt Przełożonego Generalnego w Brazylii został poprzedzony rekolekcjami, w których uczestniczyli wszyscy chrystusowcy pracujący w naszej prowincji. Przełożony wziął także udział w XI Kapitule naszej prowincji. Jest to najstarsza prowincja Towarzystwa Chrystusowego.

W tym czasie szukania najlepszych dróg życia Ewangelią i szerzenia jej naszym rodakom w dzisiejszym świecie prosimy wszystkich nam bliskich i przychylnych o modlitwę.

Chrystusowcy przybyli na Ziemię Krzyża Południa w styczniu 1958 r. Jednak samo powstanie zgromadzenia było odpowiedzią na olbrzymie potrzeby polskiego księdza płynące miedzy innymi z tego kontynentu. Dlatego też Prymas Polski kard. August Hlond w 1932 r. założył Towarzystwo Chrystusowe. Jego misję określił jako pracę duszpasterską z rodakami poza granicami Ojczyzny. Wybuch II Wojny Światowej, a potem ciężkie stalinowskie czasy uniemożliwiły wyjazd chrystusowców aby realizować tę misję. Dopiero w styczniu 1958 r., przyjechali do Brazylii pierwsi chrystusowcy, którzy ofiarnie podjęli pracę duszpasterską obejmując kolejne parafie, otwierając Mniejsze Seminarium Duchowne oraz prowadząc różne inne formy duszpasterstwa. W pracy misjonarze chrystusowcy kierują się słowami Założyciela aby równą troską otaczać wszystkich powierzonych wiernych, bez względu na pochodzenie czy rasę. W wielu wspólnotach gdzie żyje już piąte czy nawet szóste pokolenie polskich emigrantów i mało ludzi posługuje się językiem przodków, księża z Towarzystwa Chrystusowego starają się pomóc wiernym utrzymać wiarę, zwyczaje i tradycje przodków. Oprócz pracy duszpasterskiej chrystusowcy współpracują z uniwersytetami w Polsce i Brazylii w dziedzinie badań naukowych oraz wymiany kulturalnej. W ostatnich latach dzięki zainteresowaniu z Polski daje się zauważyć duży wzrost działalności naszych rodaków w Brazylii, którzy nadal kochają Polskę i proszą o polskiego księdza.

ks. Kazimierz Długosz SChr

Oto poszczególne ‘etapy’ wizytacji ks. Generała:
•    Kurytyba, parafia św. Jana Chrzciciela;
•    Kurytyba, parafia św. Piotra i Pawła;
•    Balsa Nova;
•    Porto Alegre;
•    Virmond;
•    Mallet;
•    Cruz Machado;
•    spotkania z weteranami pracy duszpasterskiej w kraju Krzyża Południa, obecnie rezydentami w domu prowincjalnym w Kurytybie;
•    Rio de Janeiro;
•    ostatnim aktem wizytacji była wizyta u kard. Orani João Tempesty OCist, ordynariusza archidiecezji São Sebastião do Rio de Janeiro;

 

 

 


01 marca 2022r. 230 4336 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne