Takim tytułem można by określić lipcowe dni wspólnoty, które od kilku lat wpisują się w nasz zakonny kalendarz, bowiem przypadają w okolicy kolejnych rocznic urodzin Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Tegoroczne przypadały w ich "wigilię" rocznicy a zgromadziły ponad 40 chrystusowców z bliska i daleka, z Polski i spoza jej granic.

Wspólna modlitwa, Eucharystie oraz agapa w domu głównym w Poznaniu i domu chrystusowca-seniora Puszczykowie czy na miłostowskim cmentarzu mają umocnić nasze braterskie więzi, by rzeczywiście, jak mówił i pozostawił w duchowym testamencie między nami nie było dali i byśmy byli jedno… a także, abyśmy otwierali się na moc i działanie Ducha Świętego, by tworzyć i stanowić żywą wspólnotę na chwałę Boga i ku pożytkowi Kościoła.

W tych dniach słyszymy mocne słowa proroka Amosa, które powinny pobudzić nas do głębokiej refleksji, do zrobienia rachunku sumienia: czy wszystko co czynimy, czynimy dla Pana i dla Jego chwały czy może by zyskiwać poklask i inne sprawy zamiast Boga stawiać w centrum? Albowiem prorok Amos przestrzega: Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. […] Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! (Am 5,14a.15a) a św. Piotr w swoim liście dodaje: Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. (1P 2,1-3).

Dlatego nieustannie prosimy o modlitewne towarzyszenie wszystkich ludzi dobrej woli, by dzięki naszej posłudze tylko Chrystus był głoszony (por. Flp 1,18).


05 lipca 2018r. 230 1143398 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne