W sobotę 6 listopada 2021 r. w Kaplicy Węgierskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego kard. Józsefa Mindszentego.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości… (Mt 5,10)

Przewodniczył jej ks. dr Zbigniew Bielas, rektor i kustosz sanktuarium. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych Węgier i Polski, władze wojewódzkie, dyplomaci z obu krajów, delegacja Polonii: wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier pan Sándor Lezsák, wicemarszałek Sejmu RP pan Ryszard Terlecki, ambasador Węgier w Polsce pani dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, konsul generalny Węgier pan dr Tibor Gerencsér, były ambasador Węgier w Polsce Ákos Engelmayer, konsul honorowy RP w Segedynie dr Karol Biernacki oraz delegacja budapeszteńskiej Polonii w osobach ks. Krzysztofa Grzelaka SChr, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie i Katarzyny Takácsné Kalińskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha wraz z małżonkiem.

W wygłoszonej homilii ks. Rektor Z. Bielas przypomniał kilka faktów z życia Sługi Bożego, niezłomnego Prymasa Węgier, którego określa się jako męczennika „Kościoła milczenia”, męczennika zza żelaznej kurtyny, Prymasa cnót heroicznych i którego proces beatyfikacyjny toczy się w Watykanie. Jego postać jest często porównywana z sylwetką polskiego Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, od niedawna błogosławionego Kościoła. Przypomnienie tych faktów homilista połączył z prośbą o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Józsefa Mindszentego, aby świadectwo jego życia umacniało nas w wierze i stanowiło wzór godnego życia.

Na zakończenie liturgii dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika Kardynała Józsefa Mindszentego, który został postawiony obok Kaplicy Węgierskiej. Ofiarodawcą pomnika jest pan Tibor Pákh, legendarna postać węgierskiego oporu antykomunistycznego i długoletni więzień polityczny. Ów pomnik Niezłomnego Prymasa jest darem ofiarodawcy jako osobisty wyraz szacunku, jak również narodu węgierskiego wobec papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Dodajmy jeszcze, że ów niezłomny Prymas Węgier w swoim testamencie wyraził życzenie, aby pochowano go na Węgrzech dopiero wtedy, kiedy gwiazda moskiewskiej bezbożności zniknie z nieba Maryi i św. Stefana. I tak się stało: prochy niepokornego Prymasa zostały sprowadzone na Węgry w 1991 r. i złożone w krypcie Prymasów Węgier w Bazylice w Ostrzychomiu. Na jego nagrobku umieszczono epitafium z napisem: „vita humiliavit – mors exaltavit (życie poniżyło – śmierć wywyższyła)”.

Natomiast wieczorem na zaproszenie Konsulatu Węgier w Krakowie polonijna delegacja wraz ze swoim duszpasterzem, jak i wszyscy zaproszeni goście w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego wzięli udział w uroczystym koncercie i przyjęciu z okazji Święta Narodowego Węgier – 65. rocznicy Powstania 1956 Roku. Pierwotne plany przewidywały wykonanie utworu węgierskiego kompozytora Királya László „Katyń Requiem” poświęconego mordowi katyńskiemu. Miała go wykonać Węgierska Narodowa Orkiestra Symfoniczna wraz z chórem z Segedynu, lecz nie dająca o sobie zapomnieć pandemia pokrzyżowała plany przyjazdu muzyków z Węgier. Jednak dzięki dobrej współpracy Konsulatu Genaralnego w Krakowie z dyrekcją filharmonii i władzami miasta wszyscy zaproszeni goście wysłuchali wspaniałego koncertu symfonicznego Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod batutą Francesco Bottigliero.

Niniejszym składamy serdeczne podziękowania o. gwardianowi drowi Piotrowi Cuberowi OFMConv za wspaniałą gościnę w murach franciszkańskiego klasztoru bazyliki i św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.

Katarzyna Takácsné Kalińska
fotografie: Piotr Janos


07 listopada 2021r. 230 5308 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne