W swoim serwisie internetowym siostry misjonarki zamieściły informację o śmierci i pogrzebie śp. s. Magdaleny Karolczak MChR, przełożonej generalnej zgromadzenia w latach 1975-1984.

W Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia 2022 r. w wieku 91 lat w Ostrowie Wlkp. zmarła śp. s. Magdalena Karolczak MChR, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w latach 1975-1984. Pogrzeb śp. Siostry Magdaleny będzie w dwóch etapach:

*    *    *

Siostra Magdalena urodziła się 28 października 1930 r. w Kurowie, w województwie poznańskim. Pochodziła z rodziny wielodzietnej, była dwunastym dzieckiem rodziców. Jej naukę w szkole podstawowej przerwała wojna. Świadectwo ukończenia 7 klasy Magdalena uzyskała w 1946 roku i w tym samym roku podjęła naukę w Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Kościanie. Po jej zakończeniu w 1949 r. rozpoczęła dwuletnią Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Poznaniu. Od uzyskania dyplomu w 1951 r. do 1960 r. pracowała w szpitalach. Opinie jej zwierzchników mówiły, że „dała się poznać jako sumienny i dokładny pracownik. Odznaczała się spokojem i uprzejmością”.
Do Zgromadzenia zgłosiła się i została przyjęta w 1960 r. W święto Niepokalanej 8 grudnia 1961 r. złożyła pierwsze śluby, a 15 sierpnia 1968 r. – śluby wieczyste. Przed wyborem na Przełożoną Zgromadzenia s. Magdalena pracowała w Płotach, Szczecinie i Władysławowie, gdzie pełniła m. in. funkcje zakrystianki, katechetki, odwiedzającej chorych. Cieszyła się dobrą opinią przełożonych, o czym świadczy powierzenie jej funkcji w zarządzie. Była sekretarką, mistrzynią nowicjatu i junioratu oraz wikarią. W 1975 r. została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Urząd ten sprawowała przez 9 lat. Następnie od 1984 r. do 1990 r. pełniła funkcję sekretarki generalnej. Przez ostatnie 30 lat mieszkała w Ostrowie Wielkopolskim.
Śp. Siostra Magdalena odeszła do Pana nagle w kościele w czasie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.
Prosimy o modlitwę za naszą śp. s. Magdalenę, by Zmartwychwstały Pan szybko przyjął ją do Swego Królestwa.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...


20 kwietnia 2022r. 230 1883 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne