Jak każdego roku słowa życzeń do wszystkich chrystusowców z okazji uroczystości tytularnej skierował bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Sługa Boży, kard. August Hlond, którego 140.rocznicę urodzin w bieżącym roku obchodzimy, podczas homilii w ramach VI Kongresu Chrystusa Króla w 1939 roku w Lublanie powiedział, że święto Chrystusa Króla jest „świętem prawdy objawionej, świętem jej głosicieli i obrońców”. Do tego grona należą Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej!

Z okazji Waszego patronalnego święta życzę Wam potrzebnych sił fizycznych i duchowych, koniecznych do głoszenia i bronienia prawdy o Bogu miłującym człowieka i o człowieku, z którym się Bóg solidaryzuje, czego najwyższym przykładem jest Chrystus – Król Wszechświata, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Służcie nadal naszym rodakom – polskim emigrantom, naśladując Jezusa i dochowując wierności woli założycieli Waszych Zgromadzeń – kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego.

Uroczystość Chrystusa Króla skłania mnie także do wyrażenia wdzięczności Bogu za Wasze powołanie i za Waszą oddaną posługę dla Polonii i wśród Polonii. Modlę się, byście cieszyli się hojnymi łaskami Jezusa i znajdowali w realizacji swego powołania jak najwięcej radości.

Ponieważ co dopiero zostałem wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na kolejną kadencję dlatego ośmielam się też prosić o modlitwę w intencji mojego pasterzowania. Serdecznie Wam dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na dalszą dla dobra naszych braci i sióstr, polskich emigrantów.

Zawierzam Was Chrystusowi Królowi Wszechświata i z serca błogosławię na bycie głosicielami i obrońcami prawdy objawionej!

bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Warszawa, 19 listopada 2021 r.


20 listopada 2021r. 230 3852 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne