W dniach od 7 do 14 października trwały 24. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie. Organizatorami tych wydarzeń było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha oraz Polska Parafia Personalna w Budapeszcie.

Mottem tegorocznych Dni były słowa Jana Pawła II: …proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością… Te słowa mocno wnikają w kontekst przeżywanej 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Patronat honorowy nad Dniami Kultury objął abp Wojciech Polak - Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. Wydarzenie to było również okazją do podkreślenia jubileuszu 25 - lecia powstania Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech.

7 października uroczystej Mszy Świętej inauguracyjnej w Kościele Polskim przewodniczył delegat Prymasa Polski, ks. kan. Tomasz Głuszak, który jest asystentem kościelnym Towarzystwa św. Wojciecha w Gnieźnie. Przedstawiciele tej organizacji przyjechali także na obchody jubileuszu. Odczytano listy gratulacyjne od Prymasa i od ks. bp. Wiesława Lechowicza oraz słowa błogosławieństwa papieża Franciszka dla członków Stowarzyszenia Katolików.

Medalami ks. Wincentego Danka, budowniczego parafialnego kościoła, uhonorowano tegorocznych laureatów: abp. Wojciecha Polaka, Towarzystwo św. Wojciecha z Gniezna, dr Váradi Vilmos - prawnika Stowarzyszenia św. Wojciecha (w latach 1993-98 charytatywnie przeprowadził od strony prawnej przejęcie Domu Polskiego przez "Wspólnotę Polską") i Rózsa László – głównego ofiarodawcę na odnowę wieży kościoła oraz sponsora kilku pomników św. Jana Pawła II. na Węgrzech.

Podczas Eucharystii śpiewał parafialny Chór św. Kingi. Następnie w ramach wydarzeń Dni Kultury, idąc szlakiem ludzie niepodległości, w Domu Polskim odbyło się otwarcie wystawy pt.: "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Kościół, władza, opór społeczny”. Wygłoszony został wykład historyczny przez pana dr. Mariusza Krzysztofińskiego z IPN w Rzeszowie. Wśród gości, oprócz polskich i węgierskich wiernych, obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa, konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski a także prezes PSK im J. Bema na Węgrzech Korinna Wesolowski.

10 października o godz. 11.00 odbyło się spotkanie polskich sióstr zakonnych i księży pracujących na Węgrzech. Realizując szlak święci niepodległej o godz. 18.00 w pesteńskim kinie "Művész" odbył się pokaz filmu "Dwie korony" w reż. Michała Kondrata.

Z okazji 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w Instytucie Polskim w Budapeszcie, odbył się wernisaż wystawy znaczków pocztowych poświęconych pielgrzymkom św. Jana Pawła II. Na wystawie pokazano ponad tysiąc znaczków, kopert, kartek pocztowych i zdjęć z różnych stron świata. Prezentowany na wystawie zbiór należy do amatora filatelistyki z Szombathely Węgra Rezső Steindla. Otwarcia wystawy dokonała przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, Monika Molnár a postać Jana Pawła II przedstawił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie ks. Krzysztof Grzelak SChr.

O działalności Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", powstałej w 2000 r. i wspierającej młodych ludzi z małych miejscowości, mówił jeden z jej stypendystów.

13 października w Budapeszcie, wystąpił podczas koncertu, opatrzonego tytułem "Urodzony, by się nie bać" polski kompozytor, wokalista i gitarzysta - Dariusz "Maleo" Malejonek. Gościnnie towarzyszyła mu Angelika Korszyńska-Górny.

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia była sprawowana 14 października uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej przełożony generalny chrystusowców ks. Ryszard Głowacki SChr. Obecny był również ekonom generalny ks. Zbigniew Kutnik SChr i proboszcz lokalnej polskiej wspólnoty. Po Eucharystii odbył się koncert ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu Angeliki Korszyńskiej-Górny. Ostatnim punktem obchodów była prezentacja w Domu Polskim albumu Łukasza Kobieli pt. "August Hlond 1881-1948". W uroczystości zakończenia Dni uczestniczył ambasador PR na Węgrzech Jerzy Snopek wraz z małżonką oraz rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa.

tekst i zdjęcia: Barbara Pál


15 października 2018r. 341 7851 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne