10 listopada 2018 r., podczas uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w ambasadzie RP w Paryżu nasz Współbrat, ks. Jan Pranke SChr, przez długie lata duszpasterzujący na francuskiej ziemi, otrzymał z rąk szefa polskiej dyplomacji prof. Jacka Czaputowicza Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych we Francji.

Uhonorowano tym samym ponad pięćdziesięcioletnią ofiarną posługę kapłańską ks. Jana pośród polskich górniczych rodzin w Bruay La Buissière, Houdain, Haillicourt i Divion. Następnie pracował w regionie paryskim – w Saint Denis, Sartrouville i Argenteuil, gdzie nie tylko budował czy remontował kaplice, lecz tworzył żywą wspólnotę Kościoła, pielęgnującą kulturę i tradycje ojczyste oraz utrzymującą w różnorodny sposób więź z krajem, m. in. przez organizowanie pomocy humanitarnej dla rodaków w ojczyźnie w czasie stanu wojennego. Ks. Jan udzielał się także jako spowiednik i kierownik duchowy polskich sióstr serafitek  z Montmorency i Deuil la Barre. Przed kilkoma laty powrócił do kraju i zamieszkuje w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie. Gratulujemy naszemu Współbratu takiego wyróżnienia.

(informacja dzięki uprzejmości serafitek z Montmorency i ich internetowego bloga oraz serwisu www ministerstwa spraw zagranicznych)

Fotografie: s. Lidia Bargiel CMBB

 

wspomnienia i relacja Stanislawa Bocianowskiego o ks. Janie:

Ks. Proboszcz Jan Andrzej PRANKE przybył do Francji z misją pełnienia obowiązków posługi kapłańskiej wsród Polonii, dnia 22.02.1958 r., którą gorliwie wykonywał do 31.08.2000 r.

Swoją pracę rozpoczął w Parafii Polskiej w BRUAY en ARTOIS, tu pracował do 1964 r., następnie w Parafii Argenteuil Sartrouville i Saint Denis do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 31.08.2000 roku. Następnie przez 15 lat w parafiach francuskich w Montigny les Cormeilles,Taverny, Bessancourt i Beauchant, oraz jako kapelan w trzech domach emerytów.

Ks. Jan prowadził wielostronną pracę religijną, językową i kulturową, ucząc młodzież języka, historii, geografii i kultury polskiej.
W Parafii Bruay en Artois odnowił kaplicę, a następnie wybudował kaplicę od podstaw w miejscowości Houdin wraz z salami katechetycznymi dla dzieci, do nauki katechizmu i języka polskiego, na potrzeby tutejszej Polonii i emigrantów przybyłych w rożnych okresach czasu z Polski, pod hasłem « Bogu i Ojczyźnie ». Zgromadził przy tej Parafii ponad 150 osób polskich dzieci i młodzieży. Zorganizował 50 –cio osobowy folklorystyczny młodzieżowy Zespół Taneczny KSMP, który występował wśród licznej Polonii i obywateli francuskich we Francji i Belgii, a także w Niemczech i we Włoszech podczas uroczystości beatyfikacji Św Ojca Maksymliana KOLBE, prezentując tańce z licznych regionów Polski.

Od 1 stycznia1964 r. pełenił posługę kapłańską w Parafii Notre Dame de Lourdes i w Saint-Denis. W krypcie francuskiego kościoła w Argenteuil, z parafianami przeprowadził renowację i kapitalny remont pomieszczeń przeznaczonych na kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej.

Po kilku latach Państwo Jan i Stanisława Bieda ofiarowali teren na którym ks. proboszcz Jan Andrzej Pranke z pomocą parafian zbudował kaplicę pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty wraz z domem parafialnym, pod hasłem « Bóg, Honor, Ojczyzna ». Konsekracja i poświęcenie kaplicy odbyło się 30 grudnia 1984 roku.

Wspomnieć należy, że w czasie okupacji hitlerowskiej, jako młody 14 - letni chłopiec, pracujący na robotach u Niemców, wielokrotnie bity, gnębiony, poniewierany i poniżany. Jest Osobą o wielkim i mocnym usposobieniu, dynamiczny i energiczny, od momentu przybycia, tj. 22.02.1958 r, jako młody kapłan zaangażował się w życie mieszkających we Francji Polaków, i ich rodzin, prowadził ich od urodzenia, aż do śmierci na miejsce wiecznego spoczynku. Opiekun grobów polskich. Był obecny tam gdzie wymagała tego sytuacja Polaków potrzebujących pomocy, pomagał załatwiać wszelkie sprawy administracyje, materialne, psychologiczne i duchowe. Przebywając daleko od kraju, Polonia potrzebowała wsparcia moralnego, psychicznego, duchowego i socjalnego, był doradcą i pocieszycielem w trudnych okresach integrowania i życia rodzinnego Polaków we Francji.

Prezentował kulturę i folklor polski wśród Francuzów, Niemców, Belgów i licznej Polonii.

Podkreślić należy jego wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. W okresie stanu wojennego we wspołpracy z Francuzami i parafianami organizuje pomoc humanitarną dla rodaków w kraju.

To wielka osobowość, człowiek o otwartym sercu, wielki humanista, służący ludziom, nauczyciel i wychowawca krzewiący język, kulturę, zwyczaje i obyczaje polskie, w środowiskach Polonii mieszkającej we Francji, od północnego regionu (Pas de Calais), aż do przedmieść Paryża. Wychował wiele pokoleń młodzieży, dbał o polskość rodziny, zachowanie zwyczajów i kultury polskiej, pracował jako obywatel i prawy człowiek, krzewiący zasady przywiązania i umiłowania ojczyzny przez jej obywateli.

Doceniony został jego wkład pracy poprzez czyny przekraczające zakres jego zwykłych obowiązków kapłńskich jako osoby, która położyła wielkie zasługi dla krzewienia kultury i folkloru polskiego, wśród francuzów i obywateli polskich mieszkających na obczyźnie. Cieszymy się, że zasługi ks. Jana Andrzeja PRANKE zostały docenione i uhonorowane.


11 listopada 2018r. 230 8614 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne