W zakonnej kronice już napomknęliśmy o tym wydarzeniu, ale warto jeszcze raz przypomnieć…

W sierpniu 2002 r. papież Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny konsekrował Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Na zakończenie homilii podczas Mszy Świętej konsekracyjnej Ojciec Święty wypowiedział znamienne słowa poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

W sierpniu 2022 r. w łagiewnickim sanktuarium pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego uroczyście obchodzono tę rocznicę: wzięła w nich udział delegacja Polonii australijskiej – parafian z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough na przedmieściach Melbourne z ks. Kamilem J. Żyłczyńskim SChr, jego rektorem i wiceprowincjałem prowincji australijskiej Towarzystwa Chrystusowego na czele.

Ks. Kamila zaproszono nadto do udzielenia krótkiego wywiadu, który ukazał się na stronach archidiecezji krakowskiej.

Nasz kwartalnik biblijno-liturgiczny „Msza Święta” podjął temat przypomnienia tego aktu zawierzenia i jego znaczenia piórem Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Kiekrza.


30 sierpnia 2022r. 230 3081 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne