Sierpniowe dni dla potulickiej wspólnoty są szczególnie ważne. Miesiąc ten bowiem nacechowany jest bezpośrednimi przygotowaniami do uroczystości jubileuszowych. Na pewno najważniejszym wydarzeniem, do tej pory, było przywiezienie, montaż i odsłonięcie figury Matki Bożej, Królowej Wychodźstwa Polskiego. 4 sierpnia 2022 r., zabezpieczona figura została przetransportowana z Torunia już na teren parafii. Kolejny dzień to dzień pełen napięcia czy wszystko pójdzie dobrze. Wszak ustawienie na cokole, z dokładnością do dwóch centymetrów, 700 kilogramowej figury, to dla nas laików nie lada wyzwanie. Po dwóch godzinach Królowa stanęła na swoim miejscu. Ze względów technicznych figura została jednak zasłonięta. Odsłonięcie (takie nasze wewnętrzne, parafialne) zaplanowaliśmy na 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Nadszedł długo oczekiwany dzień maryjnego święta. Po Mszy Świętej, pośród licznie zgromadzonych parafian, ks. proboszcz Maciej Szmytowski SChr wraz z ks. Piotrem Janasem SChr, pochodzącym z potulickiej parafii duszpasterzem polonijnym z Chicago, ukazali w całej okazałości Tę, która już na stałe wpisze się w krajobraz Potulic.

Teraz czekamy na centralne uroczystości jubileuszowe, które już za kilka dni. Do zobaczenia w Potulicach!
tekst i fotografie: ks. Maciej Szmytowski SChr

*    *    *

W oczekiwaniu na uroczystości jubileuszowe i w dobrym ich przeżyciu pomagały trzydniowe duchowe ćwiczenia (20-23 sierpnia 2022 r.), którym przewodził ks. Krzysztof Antoń SChr, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach. Nadto zostały przygotowane atrakcje mające na celu jeszcze większą integrację parafialnej wspólnoty – popołudniowy sobotni koncert «Śpiewającej Rodziny Kaczmarek» i festyn dla najmłodszych w poniedziałkowe popołudnie. Jak ważnym stało się to miejsce w tych sierpniowych dniach świadczy również zatrzymanie się stargardzkich pielgrzymów w drodze do sanktuariów Warmii i Mazur.

*    *    *

Nadto sierpniowe dni AD 2022 na myśl przywodzą wydarzenia sprzed 20 lat czyli ostatnią pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do swojej ojczyzny, konsekrację łagiewnickiego sanktuarium i poświęcenie świata Bożemu Miłosierdziu (ten fakt odnotował nasz kwartalnik biblijno-liturgiczny „Msza Święta”). W uroczystościach jubileuszowych w łagiewnickim sanktuarium pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego wzięła udział delegacja Polonii australijskiej – parafian z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough na przedmieściach Melbourne z ks. Kamilem J. Żyłczyńskim SChr, jego rektorem i wiceprowincjałem prowincji australijskiej Towarzystwa Chrystusowego na czele.


17 sierpnia 2022r. 230 4420 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne