Na mocy specjalnego dekretu, wydanego przez ordynariusza diecezji Joliet, bpa Daniela Conlon’a, kaplicy zakonnej w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Lombard (USA, IL) nadany został tytuł Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Wydarzenie miało miejsce 20 listopada 2016 roku, w tytularne święto chrystusowców, tj. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Chrystusowcy z metropolii Chicago na czele z prowincjałem ks. Pawłem Bandurskim SChr oraz liczna grupa sióstr Misjonarek Chrystusa Króla zgromadzili się we wspomnianej kaplicy, po czym uroczystości kontynuowane były w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard. Tam dziękowano za łaski Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oraz w łączności z Polakami w Ojczyźnie i na emigracji dokonano Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

ks. Tomasz Ludwicki SChr


22 listopada 2016r. 341 9322 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne