KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ W KURYTYBIE (3 – 7 lipca 2019 r.)

Uroczystą koncelebrowaną Mszą św., w minioną niedzielę (7 lipca), której przewodniczył rektor PMK w Brazylii, w polskim kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kurytybie, zakończył się Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. Koncelebrował ks. Józef Wojnar SChr, który w ubiegłym roku świętował jubileusz 60 lecia kapłaństwa. Po Mszy św. rektor PMK udzielił wywiadu dla TV Polonia na temat Polonii brazylijskiej, a także jej religijności.

Wspomniane wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 150 młodych Polonusów z Brazylii, Argentyny, Chile i Peru, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Inicjatywa tej organizacji, prowadzącej działalność na rzecz Polonii, była odpowiedzią na zapewnienia wyrażone przez marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego, który podczas V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, jaki odbywał się we wrześniu 2018 r., stwierdził, że wyższa izba parlamentu polskiego wraz z rządem więcej uwagi od 2019 r. będzie poświęcać Polonii w Ameryce Południowej.

Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy. Wydarzenie zrealizowane zostało także przy wsparciu Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W otwarciu Kongresu uczestniczyli przedstawicielki tegoż Departamentu, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Dariusz Piotr Bonisławski z najbliższymi współpracownikami,  dyplomaci z Ambasady i Konsulatu Generalnego, a także prezesi organizacji polonijnych z kilku krajów. Partnerami ze strony Polonii brazylijskiej była organizacja „Braspolu” powstała 30 lat temu, a także Polska Misja Katolicka w tym kraju. Uczestniczących w Kongresie zaszczycił swoją obecnością wicegubernator stanu Parany Darci Piana. Przemawiając, polityk ten zaznaczył, że ma głębokie związki z Polonią nawet w domu, gdyż jego żona ma polskie pochodzenie. Odczytano przesłanie Adama Kwiatkowskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, a także Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP. Intelektualiści UW i PAN w swoich referatach podkreślali ważność historyczną, jaką ma zatroskanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Z kolei rektor PMK zaprezentował młodzieży książkę opisującą historię Polski, jaką w różnych językach rozdawano uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Chrystusowiec uczestniczący w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, uczestnicząc w posiedzeniach tej Rady, wykorzystywał okazję, aby przedstawiać w rozmowach z dyrektorem Biura Polonijnego MSZ potrzeby Polonii w Brazylii. Wśród kilku projektów, jakie przedstawiał, była prośba, aby MSZ wydało przynajmniej 4 tys. egzemplarzy tej książki w języku portugalskim. Egzemplarze tej pozycji przedstawiającej naszą tysiącletnią historię zostały udostępnione młodym.

Przez kilka dni radosna młodzież polonijna uczestniczyła w bogatym programie kongresowym. Podczas spotkań plenarnych, młodzi Polonusi mogli dużo dowiedzieć się od organizatorów przybyłych z Polski, jakie programy państwo oferuje dla nich w celu zbliżenia się do Ojczyzny ich przodków. Również delegaci młodzieży przybliżali uczestnikom realia swojej polonijnej działalności i zatroskania o pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, jakie odziedziczyli od swoich rodziców czy wspólnot polonijnych, w których aktywnie uczestniczą. Młodzi mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach, podczas których ubogacali swoją wiedzę co do polskiej kultury, tradycji z możliwością wykorzystywania do ich promocji poprzez nowoczesne środki elektroniczne.

Dla organizatorów Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie była miłym zaskoczeniem liczba ponad 150 młodych uczestników, reprezentujących już kolejne generacje naszych polskich osadników, w większości przybyłych z różnych odległych regionów południowej Brazylii.

Przejawy religijności młodzieży przewijały się w różnych wątkach tego Kongresu.  W piątkowe popołudnie młodzież poznała park polski św. Jana Pawła II, gdzie wśród zachowanych drzew podzwrotnikowych – po pierwszej wizycie apostolskiej polskiego papieża w lipcu 1980 r. – ustawiono siedem domów zbudowanych przez pierwszych osadników w regionie Kurytyby. Jeden z tych domów był ustawiony na stadionie Couto Pereira, na którym Ojciec św. spotkał się z Polonią brazylijską i w nim był witany chlebem i solą. Aktualnie dom ten jest kaplicą, w której centralne miejsce zajmuje obraz Pani Jasnogórskiej, a także ołtarz św. Jana Pawła II. Spotkanie w parku miało oficjalny charakter. Poproszono o zajęcie miejsca na scenie usytuowaną w pobliżu kaplicy osoby, które przybyły z Polski,  rektora PMK i prezesa „Braspolu”. Orkiestra „Lira” wykonała hymn polski, brazylijski i argentyński. Prezes „Braspolu inż. Rizio Wachowicz powitał organizatorów Kongresu, jak też zebraną młodzież. Następnie przemawiało kilka osobistości podkreślając ważność tego spotkania, tak dla młodzieży polonijnej, jak też dla naszych zaprzyjaźnionych krajów.

Towarzysząc młodym Polonusom przez te dni kongresowe można było utwierdzić się w przekonaniu, że pomimo upływu czasu, przemian społecznych jakie zachodzą w społeczeństwach Ameryki Południowej, a szczególnie w Brazylii, polska tożsamość narodowa, wartości w większości oparte na wierze i religijności katolickiej zachowują się i są pieczołowicie przekazywane i strzeżone z pokolenia na pokolenie.

Szczegółowa relacja znajduje się na stronie WSPÓLNOTA POLSKA.

ks. Zdzisław Malczewski SChr


09 lipca 2019r. 341 3663 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne