Po mianowaniu przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej nowego zarządu prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej, który kanonicznie podjął obowiązki dnia 1 stycznia 2023 r., 11 stycznia 2023 r. miało miejsce liturgiczne dopełnienie objęcia tej funkcji. 

Podczas Mszy Świętej w Domu Prowincjalnym z udziałem księży należących do Prowincji, której przewodniczył i homilię wygłosił nowo ustanowiony przełożony prowincji, ks. Andrzej Wojteczek SChr, Ksiądz Prowincjał oraz Wiceprowincjał złożyli Wyznanie wiary oraz Przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. Wcześniej nowo mianowany ekonom prowincji, ks. Kazimierz Długosz SChr odczytał Dekret nominacyjny od Przełożonego Generalnego. 

Po wyżej przedstawionym akcie nastąpiło zawierzenie nowego zarządu opiece Najświętszej Maryi Pannie, Niepokalanie Poczętej, Patronce Prowincji. 

tekst i fotografie: ks. Andrzej Wojteczek SChr


14 stycznia 2023r. 230 2571 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne