W Niedzielę Misyjną 22 października 2023 r., kiedy w liturgii Kościoła wspominamy również Świętego Papieża Jana Pawła II, w parafii pw. św. Jana Ewangelisty parafianie przywitali nowego proboszcza, ks. dra Andrzeja Łysego SChr.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył dziekan dekanatu Mińsk-Zachód, ks. kan. Władysław Zawalniuk, proboszcz parafii pw. Świętych Szymona i Heleny, proboszcz z tzw. Czerwonego Kościoła, niestety obecnie zamkniętego dla wiernych. W słowie na początku Eucharystii ks. Władysław podkreślił wyjątkowość zasady zmiany proboszcza w parafii, a jednocześnie zachęcał licznie zebranych wiernych do wdzięcznej pamięci o ustępującym proboszczu – ks. Olegu Szpieciu SChr, który będzie nadal pełnił posługę w parafii, lecz teraz jako wikariusz. W wygłoszonej homilii ks. kan. Franciszek Rudź, proboszcz sąsiedniej parafii pw. Matki Bożej Budsławskiej skupił się na słowach Jezusa, który wzywał do oddania Bogu tego, co Boże. Ks. Franciszek również podziękował kapłanom z Towarzystwa Chrystusowego za ciepłe stosunki z sąsiednimi parafiami i wzajemną pomoc oraz złożył życzenia nowemu proboszczowi, aby był wrażliwym pasterzem dla swoich parafian.

Na zakończenie liturgii dzieci, młodzież i dorośli wypowiedzieli słowa podziękowania wobec Księdza Olega za dziewięć lat troskliwej posługi kapłańskiej na stanowisku proboszcza parafii, a Księdzu Andrzejowi złożyli życzenia oraz zapewnili o modlitewnym wsparciu w podejmowaniu nowych duszpasterskich obowiązków. Po tym swoje słowo do duchowieństwa i parafian skierował ks. Andrzej, który podkreślił, że w jego ręce przekazano parafię działającą jak dobrze zorganizowany mechanizm. Swoje zadania jako jej proboszcza określił nie przerwaniem, zatrzymaniem mechanizmu, a smarowaniem olejem przekładni, by wciąż wszystko prawidłowo funkcjonowało. Natomiast ks. Oleg, który również zabrał głos, serdecznie podziękował swoim współbraciom, siostrom nazaretankom i wszystkim parafianom za modlitwę oraz współpracę, a także wyraził nadzieję na dalszy rozwój parafii, w który postara się włączyć.

tekst: Polina Ruczan
fotografie: Polina Kapusta

 


23 października 2023r. 230 2518 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne