Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa chrystusowcy pracujący na Białorusi po raz kolejny zorganizowali letni odpoczynek dla swoich najmłodszych parafian.

W dniach 6-15 czerwca 2022 r. ponad setka dzieci z parafii św. Jana Ewangelisty w Mińsku spędziła w tym roku swoje „Wakacje z Bogiem” w Nowogródku. W tym roku uczestnicy przeżyli dziesięciodniową przygodę w ramach wędrownej akademii miłości, cykl spotkań formacyjnych obejmujący m.in. tematy posłuszeństwa, gościnności, przyjęcia woli Bożej, naśladowania Jezusa, wdzięczności, przyjaźni i miłości. Nie zabrakło przeróżnych atrakcji i niespodzianek, jak gra miejska w historycznym centrum Nowogródka, wycieczka na nowogródzki zamek i do kościoła farnego ufundowanego w 1395 r. przez księcia litewskiego Witolda, zwiedzanie remizy strażackiej i zabawy wodne.

Miejscem „Wakacji z Bogiem” był dawny klasztor dominikański z I połowy XVII w. fundacji koniuszego Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztofa Chodkiewicza, w którym w ramach dominikańskiej szkoły powiatowej pobierał naukę między innymi Adam Mickiewicz w latach 1807-1815, a dla naszych małych i większych bohaterów stał się bazą noclegową.

Współorganizatorami wyjazdu były pracujące w parafii w Mińsku nazaretanki. Na zakończenie tego czasu odpoczynku uczestnicy odbyli pielgrzymkę do miejsca stracenia Jedenastu Błogosławionych Sióstr Nazaretanek Męczenniczek z Nowogródka.

tekst i foto: ks. Andrzej Łysy SChr

*    *    *

„Wakacje z Bogiem” w czerwcowe dni organizowały również nasze polonijne parafie za Oceanem: misje Miłosierdzia Bożego w Lombard i Świętej Trójcy w Chicago. Ich przebieg relacjonują parafialne kanały Facebook.


17 czerwca 2022r. 230 4012 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne