W kolejnym dniu wizytacji kanonicznej prowincji w Brazylii, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego odwiedza potomków polskich emigrantów mieszkających w Quedas do Iguacu.

Wizytacja przełożonego generalnego w parafii rozpoczęła się 9 grudnia. Proboszcz ks. Andrzej Wojteczek SChr oraz wspierający go ks. Józef Wojnar SChr zapoznali ks. Generała z należącymi do parafii kościołami filialnymi oraz z prowadzoną tu pracą duszpasterską. Wieczorem, podczas uroczystej Mszy św. nastąpiło oficjalne przywitanie dostojnego gościa przez licznie zgromadzonych w kościele parafian, reprezentowanych przez emigrantów włoskich, niemieckich, ukraińskich i polskich. Ci ostatni stanowią największą wspólnotę. Głos zabrał także prezes rady parafialnej, który wyraził szczere podziękowanie Towarzystwu Chrystusowemu za niezmordowanych misjonarzy, którzy posługiwali w parafii, ale również przedstawił prośbę, by przełożeni wysłali do tej parafii jeszcze dwóch kapłanów.

 Po liturgii odbył się koncert przygotowany z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Następnego dnia, w niedzielę, podczas Mszy św., naszego przełożonego generalnego przywitali przedstawiciele kościołów filialnych oraz duszpasterstw i ruchów religijnych. Każdy z nich przyniósł gałązkę, tworząc jedno charakterystyczne dla brazylijskiego stanu Parana drzewo araucaria. Dziękując, ks. Ryszard Głowacki wyraził swoją radość z doświadczenia tak rozwiniętej duszpastersko wspólnoty, nie tylko wynikającą z wielości kaplic, ale przede wszystkim stworzenia możliwości uczestnictwa w powszechności Kościoła.

Uwagę przełożonego generalnego oraz uczestniczących wiernych zwróciło wniesienie Pisma świętego na rozpoczęcie Liturgii Słowa. Towarzyszył temu taniec przygotowany przez należącą do parafii grupę młodych dziewcząt.
Kilkuminutowa relacja

Kolejnym, a zarazem ostatnim, punktem wizyty przełożonego Towarzystwa Chrystusowego w Quedas do Iguacu był uroczysty obiad oraz występy grupy dziecięcej istniejącego w mieście zespołu Jagoda. Oprócz przełożonego oraz towarzyszących mu księży uczestniczyła w nim także nowa pani burmistrz wraz z małżonkiem, oraz grupa lokalnych działaczy polonijnych.

Fotorelacja


16 grudnia 2016r. 341 8033 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne