W dniach 24-25 października  2019 roku odbyła się na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa "Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu".

Jest ona dorocznie organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Wydział Nauk Historycznych UKSW oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie. Nasze zgromadzenie reprezentowali należący do Światowej Rady: ks. prof. Bernard Kołodziej SChr  oraz ks. Wiesław  Wójcik SChr - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.  

Podczas konferencji kilkunastu  naukowców z kraju i z zagranicy przedstawiło trzydzieści referatów ukazujących rolę  wychodźstwa, w tym duchowieństwa podczas II Wojny Światowej. Kapituła Światowej Rady Badań nad Polonią przyznała cztery Ordery Krzyża Polonii, które otrzymali m.in. ks. prof. B. Kołodziej SChr oraz ks. dr Zdzisław Malczewski SChr - rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.  Z wielką uwagą wysłuchano referatu "Duszpasterstwo Chrystusowców w obozach przejściowych oraz wśród wywiezionych na roboty do Rzeszy".

W czasie spotkania przedstawiono również koncepcję budowy pomnika Polonii w Warszawie. 

26 października uczestnicy wzięli udział w koncercie, który odbył się w Teatrze Polskim. Był on dedykowany Prezydentowi RP na uchodźctwie Ryszardowi Kaczorowskiemu z okazji setnej rocznicy jego urodzin.

ks. Wiesław Wójcik SChr

  

 

  

 


26 października 2019r. 341 7367 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne