Nasza ostatnia obecność medialna łączy się albo z różnorodną działalnością pomocą na rzecz poszkodowanej wojną Ukrainie (jest w nią zaangażowany przede wszystkim ks. Leszek Kryża SChr z racji swojej pracy w Biurze Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, lecz także ks. Zbigniew Regucki SChr, przełożony domu zakonnego w Mórkowie wraz z chrystusowcami – mieszkańcami tego domu, ponieważ tam wciąż przebywają wojenni uchodźcy, którym pomagamy w znalezieniu pracy i domu), albo z duszpasterstwem dla polskich turystów, którzy obok naszych Rodaków na emigracji stałej bądź sezonowej korzystają posługi duszpasterskiej naszych Współbraci w różnych zakątkach świata (i o nich opowiadali w telewizyjnych reportażach chrystusowcy przybyli na Dni Wspólnoty)

O możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej w języku polskim dla Family News Service mówił również rektor PMK w Brazylii ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, a jednocześnie w swojej wypowiedzi podkreśla fenomen polskości Ziemi Krzyża Południa: tamtejsi Polonusi, potomkowie przybyszów z ziem polskich z przełomu XIX i XX wieku wciąż pielęgnują polskie tradycje, modlą się i śpiewają po polsku. Ks. Malczewski podsumowuje to słowami: „W Brazylii pracuję 43 lata i jestem coraz bardziej zafascynowany polskością tych ludzi. Fenomenu Polonii samym intelektem nie można zrozumieć. Potrzebne są razem intelekt i serce”. Swoją wypowiedź kończy przypomnieniem podjętych ostatnio inicjatywy kulturalne i naukowe mające na celu promocję polskiego języka i polskiej kultury oraz zachętą, by pokusić się na poszukiwanie miejsc związanych z obecnością i działalnością Polonii w różnych częściach świata.

Podobne zjawisko zauważa się również w innych miejscach, gdzie wciąż żyją ludzie przyznający się do polskiego pochodzenia – potomkowie polskich emigrantów z dawnych lat, o czym świadczą chrystusowcy tam posługujący dawniej i obecnie…

*    *    *

Dodajmy, że w lipcu 2022 r. w Brazylii przebywała delegacja polskiego rządu z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem na czele. Poza oficjalnymi rozmowami w brazylijskim ministerstwie spraw zagranicznych odbyły się spotkania z brazylijską Polonią w Kurytybie i Rio de Janeiro.


08 sierpnia 2022r. 230 1469 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne