Wszystko dla Boga i Polonii...

Chrystus Król


  • 30-lecie posługi chrystusowców na Białorusi

    Tytularna uroczystość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej stała się znakomitą okazją, aby podziękować Panu Bogu nie tylko za 90 lat istnienia Zgromadzenia, ale i za 30 lat pracy duszpasterskiej chrystusowców na Białorusi.

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-11-22 423 37
  • Wspólnotowy obchód Tytularnego Święta w Domu Prowincjalnym w Bochum

    W poniedziałek 21 listopada 2022 r. w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego Prowincji św. Józefa odbył się dzień skupienia.

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-11-22 456 14
  • Medale Przełożonego Generalnego dla naszych współpracowników

    Uroczystość Chrystusa Króla, nasze święto tytularne, jest również okazją, aby podziękować za wieloraką pomoc, którą otrzymujemy od wielu dobrych ludzi – za dar modlitwy, za materialne wsparcie oraz za współpracę na wielu frontach działania w parafiach, w domach zakonnych, w różnych agendach zgromadzenia i przy dziełach prowadzonych przez naszą wspólnotę.

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-11-21 617 13
  • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-11-20 617 49
  • Wakacyjna oferta dla młodzieży

    27 maja 967
  • W Niedzielę Palmową w naszych wspólnotach…

    W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie dokonał on naszego odkupienia przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Rozpoczynamy tym samym Wielki Tydzień – czas, w którym wspominamy owe zbawcze wydarzenia i dziękujemy za dzieło naszego zbawienia.

    10 kwietnia 1535 12
  • W grudniu i styczniu w naszych wspólnotach…

    24 stycznia 1193
  • Życzenia bpa Wiesława Lechowicza z okazji naszego Święta Tytularnego

    Jak każdego roku słowa życzeń do wszystkich chrystusowców z okazji uroczystości tytularnej skierował bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:

    20 listopada 2021r. 1956 1 2
  • W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata…

    21 listopada 2021r. 2365 34
  • Srebrny jubileusz parafii Chrystusa Króla w Stargardzie i konsekracja parafialnej świątyni

    27 czerwca 2021r. 2927 24
  • Parafialny Konkurs Wiedzy Biblijnej w Stargardzie

    12 maja 2021r. 1922
  • Uroczystość Tytularna Towarzystwa Chrystusowego

    22 listopada 2020r. 2153
  • Życzenia bp. Lechowicza z okazji uroczystości tytularnej chrystusowców

    21 listopada 2020r. 2719 1
  • Duchowa Adopcja Powołanych w Düsseldorfie

    24 listopada 2020r. 3314 8
  • Nasze świętowanie…

    W ostatnią niedzielę roku liturgicznego oddając cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata pośród wielu intencji modlitewnych zanosiliśmy także modlitwę za siebie wzajemnie.

    23 listopada 2020r. 2279
  • Modlitwa o beatyfikację kard. Augusta Hlonda w Poznaniu i Gnieźnie

    Uroczystość Chrystusa Króla, która jest świętem tytularnym naszego zgromadzenia, jest jednocześnie świętem patronalnym Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

    22 listopada 2020r. 3575 15
  • Trzydniowe przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla w domu głównym

    Wspólny śpiew nieszporów z uroczystości Chrystusa Króla wykonywany przez seminarzystów oraz braci i księży - mieszkańców domu głównego w czwartek, piątek i sobotę poprzedzające tę uroczystość oraz konferencje o sposobie królowania Chrystusa i potrzebie nieustannego rozwijania i budowania Jego królestwa stanowią przygotowanie do naszej tytularnej uroczystości.

    19 listopada 2020r. 2715 2
  • Życzenia delegata ds. Emigracji Polskiej

    23 listopada 2019r. 4706
  • Uroczystość Chrystusa Króla AD 2019

    Niech Miłość Twa, jak ognia żar, niech Miłość Twa zapłonie w nas! – jedno krótkie zdanie wyśpiewane przez scholę tuż po zakończeniu Mszy Świętej streszcza wszystkie myśli i modlitwy, które towarzyszą nam – chrystusowcom – w przeżywaniu tytularnej uroczystości. Zgromadzeni już od rana w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w sercu domu głównego i seminarium w Poznaniu – w kaplicy zanosimy pokorną i ufną modlitwę, aby Chrystus Król królował nad nami, władał sercami i umysłami, by dzięki temu zapłonął znicz niezachwianej wiary a zew ufności i miłości cały świat zawiódł pod Jego sztandary…

    24 listopada 2019r. 7223 14
  • Triduum przed uroczystością Chrystusa Króla

    21 listopada 2019r. 4681 14
  • Życzenia bpa W. Lechowicza z okazji Tytularnego Święta

    24 listopada 2018r. 5025
  • Stargardzkie Misterium Chrystusa Króla

    26 listopada 2018r. 6506 21
  • Nasza tytularna uroczystość

    W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół celebruje uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dla nas – chrystusowców – to święto szczególne, bo to święto tytularne zgromadzenia. Przypominając na czym polega królowanie Chrystusa, pragniemy w sobie odnowić gorliwość służby na rzecz tego królestwa, zwłaszcza szerząc je pośród polskiej rzeszy wychodźczej. Dlatego wołamy: My, Chryste, hufiec Twój, My Twa przyboczna straż. O bratnie dusze idziem w bój, Ty nam błogosław, Wodzu nasz!

    25 listopada 2018r. 7067 20
  • Przygotowanie do tytularnej uroczystości

    23 listopada 2018r. 6463 7
  • Triduum przed uroczystością Chrystusa Króla w Domu Głównym

    W czwartek 23 listopada I Nieszporami uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczęliśmy w Domu Głównym przygotowanie do tytularnego święta naszego Zgromadzenia, które będziemy przeżywać w najbliższą niedzielę.

    W tym roku zamyślenia nad tajemnicą królowania Chrystusa we wszechświecie, a także w życiu poszczególnych osób oraz nad naszą odpowiedzią, szczególnie nas chrystusowców, prowadzi ks. Mariusz Sokołowski SChr.

    21 listopada 2017r. 6004 6
  • Nasze tytularne święto w 85. roku istnienia zgromadzenia

    Nigdy z królami nie będziem w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
    Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi.
    […]
    Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek, ani zhołdują żadne świata hołdy;
    Bo na Chrystusa my poszli werbunek na Jego żołdy.

    Barwne i przejmujące przykłady duszpasterskiej działalności kapłanów w dawnym Związku Sowieckim oraz na Ukrainie, jak i przytoczone, pierwszą i ostatnią, zwrotki „Pieśni konfederatów barskich” Juliusza Słowackiego usłyszeliśmy w czasie homilii podczas Mszy Świętej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę 26 listopada 2017 r., w naszym domu generalnym w Poznaniu.

    26 listopada 2017r. 11522 23
  • Zakończenie wizytacji generalnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii

    W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 26 listopada, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w święto tytularne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki w parafii Wimbledon - Putney zakończył kanoniczną wizytację wszystkich placówek Towarzystwa na Wyspach Brytyjskich.

    05 grudnia 2017r. 8632 14
  • Wspólnotowe antycypowane obchody tytularnego święta we Francji

    14 listopada 2017r. 6439
  • Kongres LSO w Munster (USA)

    W ramach formacji służby liturgicznej, ks. Krzysztof Janicki SChr wraz z ks. Marcinem Stefanikiem SChr przy aktywnym współudziale współbraci z prowincji północno-amerykańskiej zorganizowali spotkanie ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Przebiegało ono pod hasłem: Służmy Panu z radością. Odbywało się w dniach 24-26 listopada 2017 roku w Munster IN (Sanktuarium MB Ludźmierskiej).

    30 listopada 2017r. 7760 41
  • 230 7021

    Towarzystwo Chrystusowe

    ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

    2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone