List papieża Franciszka Patris corde z grudnia 2020 roku z okazji 150-lecia ogłoszenia Oblubieńca Maryi Patronem Kościoła i ogłoszenie bieżącego roku Rokiem Świętego Józefa staje się okazją i zaproszeniem, aby podjąć refleksję i pogłębić znajomość z ziemskim Opiekunem Jezusa Chrystusa.

Pomocą w tym może być podjęcie tego tematu w naszym periodyku biblijno-liturgicznym „Msza Święta”. Natomiast przypadająca w marcu liturgiczna uroczystość św. Józefa niejako otrzymuje oprawę bardziej uroczystą nie tylko w parafiach, którym patronuje ziemski Opiekun Chrystusa oraz staje się punktem, z którego rozpoczynają się ciekawe przedsięwzięcia duszpasterskie w naszych wspólnotach.

W wielu naszych parafiach, np. w Szczecinie i Dobrzanach zaproponowano dziewięciodniowe przygotowanie do tej dorocznej uroczystości. Ponieważ na terenie parafii w Dobrzanach znajduje się kościół filialny (Kępno) pod wezwaniem św. Józefa, stąd 19 marca był też tam dniem odpustowym, podczas którego zainicjowano peregrynację po rodzinach parafii kopii obrazu św. Józefa, który znajduje się w kościele w Kępnie.

W parafii pw. św. Józefa w Stargardzie było to również przygotowanie do parafialnego odpustu, a stanowiły je: wielkopostne rekolekcje „Idźcie do Józefa” i triduum Wieczory u św. Józefa – pt. „Ocalić albo zabić wiarę: Droga Józefa i droga Heroda”, ponadto został zorganizowany konkurs dla rodzin parafii. W końcu prowadzący owo trzydniowe przygotowanie ks. Maciej Koczaj SChr był odpustowym celebransem i kaznodzieją. A w odpustową sumę wpisało się również wprowadzenie kolejnego członka do grona Bractwa Świętego Józefa działającego w parafii oraz rozpoczęła się peregrynacja Ikony Świętego Józefa, którą na zakończenie liturgii poświęcił proboszcz parafii ks. Krzysztof Wąchała SChr.

W Goleniowie zaś przez trzy niedziele Wielkiego Postu głoszone nauki rekolekcyjne przygotowywały parafian do rozpoczęcia peregrynacji figury Świętego Józefa w rodzinach parafii.

Ponadto jest to święto naszej prowincji obejmującej Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry.

A zgodnie z papieską zapowiedzią z końca ubiegłego roku tego dnia rozpoczął się rok poświęcony refleksji nad rodziną i adhortacją Amoris laetitia. Ów początek podkreślono w czasie liturgii uroczystości św. Józefa w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough.

Dołączamy fotografie z celebracji uroczystości św. Józefa w naszym domu głównym i seminarium (fot. kl. Patryk Jaroszek SChr)

 


17 marca 2021r. 230 6235 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne