Na łamach kalendarium znalazły się sprawozdania z wizytacji domów formacyjnych zgromadzenia – nowicjatu i seminarium oraz w jednej zagranicznej prowincji.

Spotkania najwyższych przełożonych ze wszystkimi Współbraćmi są kontynuowane, bo trzeba wciąż umacniać jedność Towarzystwa, zacieśniać kontaktów z przełożonymi, w ogóle ze wszystkimi Współbraćmi, ukierunkowywać nasze życie zakonne, aby wzrastała odpowiedzialność każdego chrystusowca za realizację misji zgromadzenia. (por. UiDTChr 170). Przełożony generalny w połowie lutego 2021 r. przeprowadził wizytację w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, natomiast wikariusz generalny już w styczniu rozpoczął wizytowanie domów zakonnych i placówek duszpasterskich na Pomorzu Zachodnim.


13 lutego 2021r. 230 3525 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne