Po obchodach jubileuszowych w Dunkierce, Puszczykowie, Quedas do Iguaçu, Dobrzanach, Southampton i Aulnay sous Bois czyli w miejscach obecnego czy dawniejszego posługiwania naszych Współbraci obchodzących w tym roku 60. rocznicę święceń kapłańskich przyszedł czas na świętowanie w domu głównym w Poznaniu.

13 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, na dziękczynieniu i uwielbieniu Boga za łaskę i dar powołania wokół czterech jubilatów – ks. Ryszarda Bucholca SChr, ks. Wacława Bytniewskiego SChr, ks. Władysława Dobrocia SChr i ks. Mariana Koniewskiego SChr zgromadzili się licznie kapłani (nie tylko chrystusowcy) z kraju i zagranicy, rodziny i przyjaciele Jubilatów, bracia i klerycy z Towarzystwa Chrystusowego oraz wspólnota darczyńców zgromadzenia, która co miesiąc, w drugą niedzielę uczestniczy we Mszy Świętej w naszej domowej kaplicy. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Ryszard Głowacki SChr, nasz przełożony generalny.

Słowa kolekty ze Mszy w rocznicę święceń (nie wypowiedziane w czasie dzisiejszej liturgii) oddają wielkość, darmowość i niezasłużoność Bożego daru otrzymywanego przez włożenie rąk i konsekracyjną modlitwę w czasie święceń. Zatem przywołując inne słowa, tym razem dziękczynnej pieśni, zapraszamy do włączenia się w dziękczynienie Jubilatów za kapłaństwo i życie zakonne, w dziękczynienie nas wszystkich – chrystusowców (bowiem wielu z nas w maju przyjmowało sakrament święceń) a jednocześnie do modlitwy, byśmy byli rzeczywiście narzędziami w Bożych rękach, głosicielami Jego słowa, szafarzami Jego tajemnic a przede wszystkim Jego świadkami aż po krańce ziemi, tymi, którzy będą odnajdywać i przyprowadzać do Pana zagubione dusze wychodźcze. W sposób szczególny prosimy o otoczenie modlitwą młodszych Współbraci, którzy w tym tygodniu rozpoczynają rekolekcje przygotowujące do przyjęcia święceń prezbiteratu i diakonatu.


14 maja 2018r. 230 10916 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne