W naszych zakonnych Ustawach czytamy, iż „osobiste uroczystości poszczególnych współbraci są dla nas okazją do modlitwy w ich intencji – szczególnie dni profesji zakonnej, święceń kapłańskich oraz rocznice, jak i dni imienin […] Szczególną uwagę zwracamy na imieniny członków jako naturalne okazje do wyrażenia uczuć braterskich; szczególnie pamiętamy o imieninach przełożonego generalnego, prowincjałów, przełożonych domowych i lokalnych” (UiDTChr 33.5 i 33.6d)

Najkrócej ujmując ten punkt Ustaw realizowaliśmy 3 kwietnia, we wtorek w oktawie Wielkanocy, w który wypadły imieniny ks. Ryszarda Głowackiego SChr, naszego przełożonego generalnego. Wokół Solenizanta na wspólnej modlitwie i koncelebrowanej Eucharystii w kaplicy domu głównego zgromadziło się liczne grono Współbraci z zakonnych domów z Poznania, Puszczykowa i Mórkowa, z domów i placówek duszpasterskich z Pomorza Zachodniego, przełożeni prowincji Świętego Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecne były Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z przełożoną generalną na czele oraz Siostry Wspólnej Pracy z wspólnoty poznańskiej. Przybyli również brat i bratowa ks. Generała.

W okolicznościowej homilii ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny, przybliżając reakcje słuchających katechezy Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2,36-41) i ewangelijną scenę spotkania Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym (por. J 20,11-18), próbował odpowiedzieć na pytanie skierowane do Piotra: Cóż mamy czynić, bracia? (Dz 2,37b). Pytanie, które, jak mówił, stawia sobie i Bogu również Solenizant: „Co czynić, by jak najlepiej wypełnić wolę Pana, wypełniać Boży plan zbawienia?” Odpowiedź, którą słyszymy, jest wyzwaniem i wezwaniem wiecznie aktualnym. A bohaterka dzisiejszej Ewangelii, jak i Święty Patron ks. Generała, św. Ryszard de Wyche, stanowią cenną pomoc w wypełnianiu tego zadania, podejmowaniu wysiłku nawrócenia, nieustannym poszukiwaniu Chrystusa i Jego woli oraz pozostaniu Mu wiernym pomimo różnych trudności. Kończąc swoje rozważanie ks. Wikariusz życzył, aby ci Patroni prowadzili ks. Generała na drogach jego posługiwania i aby Bóg był zawsze z nim, a Solenizant stawał się dla wszystkich chrystusowców wyrazicielem Bożego planu wobec naszej rodziny zakonnej. „Widziałam Pana i to mi powiedział. (J 20,18) Niech Pan zawsze będzie z Tobą, a Ty nam mów, co Tobie powiedział” – takim zdaniem je zakończył a my wszyscy dołączamy się do słów życzeń i prosimy Boga o potrzebne łaski dla naszego przełożonego generalnego…

 


04 kwietnia 2018r. 230 6377 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne