Nie siła, nie moc, ale Duch (Za 4,6) pod takim hasłem przebiegała w pierwszym tygodniu wakacji (25-29 czerwca 2018 roku) Góra Tabor – Spotkanie Młodzieży Chrystusa.

W tym roku zgromadziła w nowicjacie chrystusowców w Mórkowie około osiemdziesięciu uczestników z naszych parafii (św. Józefa i Chrystusa Króla w Stargardzie, NSPJ w Szczecinie, św. Michała Archanioła w Dobrzanach, św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, św. Ottona w Pyrzycach).

Jest ona swoistym zakończeniem całorocznej pracy formacyjnej w duszpasterstwie młodzieży i duszpasterstwie powołaniowym, stąd obecność także Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.  Ze względu na charakter całego wydarzenia, program nie tylko uwzględniał część rekreacyjną w postaci czasu na integrację i zabawę, ale jest przede wszystkim miał być podsumowaniem tego, co w poszczególnych parafiach wydarzyło się na przestrzeni roku.

Spotkanie oparte było na dwóch filarach. Jeden, związany ze Słowem Bożym, drugi miał wyjaśnić w przystępny sposób działanie Bożego Ducha w codzienności.

Pierwszy dzień rozpoczął się już tradycyjnie od taborowego świętowania, które poprowadził ks. Łukasz Klimek SChr wraz ze swoją młodzieżą. Wieczorem, Siostry Uczennice Krzyża przeprowadziły nabożeństwo, które było wprowadzeniem na Górę Tabor. Zachęcało do pozostawienia wszystkiego, co zbyteczne, by wyruszyć na spotkanie z Jezusem.

Kolejna wtorkowa odsłona programu przyniosła spotkanie z Andrzejem Wronką, który pokazywał, jak ważna jest znajomość Pisma Świętego w konfrontacji z innymi osobami, kiedy takie spotkania wymuszają na nas obronę wiary. Kontynuacji tego tematu podjął się w środę ks. Adam Prozorowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Mosinie. Zapoznał uczestników z prostymi metodami studium biblijnego, pokazując także w formie warsztatów do czego ma nas poprowadzić lektura Słowa Bożego.

W wolnej chwili nie zabrakło rywalizacji sportowej, którą w postaci turnieju siatkówki przygotował ks. Marek Nikiel SChr.  Hania Piosik z kolei, zajmująca się komponowaniem muzyki do filmów i reklam, jazzu awangardowego, muzyki rozrywkowej, przygotowała warsztaty z radzenia sobie ze stresem, używając do tego narzędzi zaczerpniętych ze świata dźwięków.

Trzeci dzień w planie przewidywał nabożeństwo pokutne i konferencje na temat darów Ducha Świętego w codzienności. Tę część przygotowali członkowie Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej. Owocem tego dnia było przedstawienie pracy w grupach, gdzie młodzież wykazała się wielką kreatywnością w zaprezentowaniu każdego z darów. Wieczorem trzy tematyczne pantomimy zaprezentował Adam Kuliś, którymi rozpoczął wieczorne misterium. Przerodziło się ono potem w muzyczne uwielbienie.

Tegorocznym kaznodzieją Góry Tabor był ks. Tomasz Źwiernik ps. „Dziki”, kapelan zamojskiego zakładu karnego,  który każdego dnia odwołując się do liturgii słowa wskazywał uczestnikom kierunek i zasady, najpierw wchodzenia, a potem przebywania na Górze Tabor i ostatecznie, zejścia z niej i powrotu do codzienności, gdzie mogą wykorzystać to wszystko, czego doświadczyli w czasie tego młodzieżowego spotkania. Liczne przykłady inspirowały młodzież do wielu przemyśleń.

Nad muzyczną oprawą czuwała wraz z zespołem niezawodna Joanna Stanuch, która specjalnie na to wydarzenie napisała piosenkę i skomponowała muzykę.

Za przygotowanie przedsięwzięcia i logistykę odpowiadali wolontariusze z duszpasterstwa akademickiego w Szczecinie oraz Pyrzyc. Z ramienia seminarium duchownego Towarzystwa Chrystusowego w prace przygotowawcze, jak i przebieg włączył się kl. Krzysztof de Bruijn SChr.

Fotorelacja jest dostępna dzięki Pawłowi Dumie, który śledził i nagrywał całe przedsięwzięcie.


19 czerwca 2018r. 341 13117 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne