Wiosenna kongregacja osób odpowiedzialnych za powołania odbyła się w Warszawie w dniach od 10 do 12 marca 2017 roku. Tegoroczny temat spotkania miał prowokować do refleksji „Jak budować kulturę powołań”.

W spotkaniu z ramienia naszej rodziny zakonnej wziął udział moderator powołań ks. Marcin M. Stefanik SChr. 

Wśród tematów omawianych w czasie tego trzydniowego spotkania pojawiły się zagadnienia formacyjne, dotyczące środowiska powołanych czy zwrócenia uwagi na troskę rodziców, by towarzyszyli swym dzieciom w rozeznawaniu powołania. Problematykę tę przedstawił ks. Marek Talar – krajowy duszpasterz powołań. Trzeba pamiętać przy tej okazji, wskazał prelegent, że zadaniem osób towarzyszących jest ukierunkowanie, ale nie kierowanie. Ważna jest więc praca z całym domem, środowiskiem powołanego, a nie jedynie z nim samym.

Drugie spotkanie uwzględniło tematykę stylu życia dzisiejszej młodzieży, a więc poszukiwania swej tożsamości. Pedagog, pan dr Mateusz Tutak pokazał, czym żyją współcześni młodzi. Streścił to w czterech słowach: pragmatyzm, wolność, potencjał i innowacja. Ale oprócz wymienionych, pozytywnych zjawisk, wskazał na charakterystyczny wśród młodzieży lęk przed porażką i chęć ucieczki w niezobowiązujące działania. Nowe warunki społeczne i gospodarcze sprawiły, że młodzi przytłoczeni aspiracjami swoich rodziców w celu zdobycia określonej pozycji społecznej są w stanie nawet zanegować dotychczas obowiązujące normy. To już nawet nie bunt jest cechą charakterystyczną współczesnego pokolenia, ale NO RULES. Prelegent zwrócił uwagę na to, że mimo „innego świata” ludzi młodych, można w tę przestrzeń wejść i spotkać się z nimi. Trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach: wspólnotowości, współuczestnictwie; dając możliwość sprawdzenia się, uruchomienia innowacyjności i pokazania prawdziwych przykładów życia.

Ks. Wojciech Sadłoń SAC z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, przedstawił wyniki badań, dzięki którym wskazał najnowsze tendencje socjologiczne wpływające na młodzież i ich wybory. Ciekawym okazało się twierdzenie, że parafia nie ma już tak znaczącego wpływu ewangelizacyjnego, jak niegdyś, a jest jedynie w stanie podtrzymywać wykształconą religijność. Bez wątpienia na kulturę powołania ma tu ogromny wpływ osobisty kontakt z osobami duchownymi, które mają dla młodych czas, służą pomocą i poradą. Dyrektor instytutu wskazał na podstawie przedstawionych danych miejsce, w którym powołanie mimo wszystko może się rozwijać i to skutecznie. Jest nim mała wspólnota, która nie odbiera młodym poczucia posiadanej wolności.

Głównym gościem spotkania był sekretarz pomocniczy watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa abp Jorge Carlos Patrón Wong. Zaznaczył, że nasza działalność, jako powołaniowców za bardzo opiera się na tym, co wczoraj, a powinna być bardziej skupiona na tym, co dzisiaj.

Jako naznaczeni propagandą ilości, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co chce dziś pokazać nam Bóg, wskazał abp Wong. I nie jest to bynajmniej ilość, ale jakość. Przywoływane przez sekretarza kongregacji słowo-klucz „dzisiaj” maluje sytuację powołaniową, która zależy od żywotności wspólnoty chrześcijańskiej, kultury, kondycji rodziny, obracania się w określonych środowiskach młodzieżowych oraz świadectwa samych osób powołanych (selekcja negatywna).

W czasie prac w grupach uczestnicy sięgnęli po tekst Dokumentu Przygotowawczego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży i omówili ankietę dotyczącą zrozumienia ludzi młodych, poziomu ich wiary i odczytania ich doświadczenia w rozeznawaniu powołania. XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem będzie: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” rozpocznie się w październiku 2018 roku.

Obrady podsumował Delegat KEP ds. powołań bp Marek Solarczyk. Podkreślił, że różnice cywilizacyjne, międzypokoleniowe czy nowe kształtowanie kultury powodują, że duszpasterstwo powołaniowe to nie wyłącznie konkretny człowiek, bądź grupa osób do tego wyznaczonych, ale daleko posunięta współpraca środowisk młodzieżowych, rektorów seminariów, grup, wspólnot. Ponieważ „oferta powołaniowa” jest kierowana do tego samego adresata, warto podjąć współdziałanie, aniżeli taktować się jako rywale w zdobywaniu nowych kandydatów. 


21 marca 2017r. 341 4943 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne