„…Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»”. (Mt 9,35-38) Przytoczony fragment Ewangelii jest odczytywany w czternastym tygodniu w ciągu roku (dokładnie we wtorek). Jednocześnie te słowa przychodzą na myśl, gdy do naszej zakonnej wspólnoty zgłaszają się kandydaci: czasem liczniej, a czasem mniej licznie. Odbywają spotkania z rektorem seminarium, magistrem nowicjatu, lekarzem i psychologiem.

W tym roku pierwsza tura spotkań odbyła się w poniedziałek 6 lipca: można powiedzieć, że w przeddzień odczytywania w liturgii przywołanych słów Mateuszowej Ewangelii, które zachęcają do jeszcze bardziej gorliwej i wytrwałej modlitwy o powołania zakonne i kapłańskie, by nie brakowało głosicieli Dobrej Nowiny wśród polskiego wychodźstwa, krzewicieli wiary oraz polskiej kultury i narodowej tradycji. Dlatego z ufnością wołamy słowami kolekty z Mszy o powołania do życia zakonnego: Familiam tuam, quaesumus, Domine, propitius respice et nova prole semper amplifica, ut et filios suos ad propositam caritatis perfectionem adducere, et ad hominum salutem efficaciter valeat laborare…


ponad 2 tygodnie temu, 2020-07-06 230 164 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne