„Chrystusowcy wzbogacili się o 4 nowych diakonów i 5 prezbiterów. Deo gratias!” – tak prosty tweet określa bogactwo wydarzeń wtorku 22 maja 2018 r.

Tak prostym zdaniem można by opisać uroczystość święceń diakonatu i prezbiteratu w Towarzystwie Chrystusowym udzielonych przez posługę emerytowanego biskupa pomocniczego w Poznaniu Zdzisława Fortuniaka.

Kapłani są potrzebni jako szafarze Bożej łaski i głosiciele Bożego słowa, jako świadkowie Bożej obecności i działania - mówił o tym ks. biskup w okolicznościowej homilii, w której odwoływał się do duchowego dziedzictwa i myśli kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego.

Zatem wypada nam nieustannie prosić, by Pan posyłał robotników do swojej Winnicy i dziękować za kolejne roczniki Współbraci, którzy podejmą różnorakie duszpasterskie wyzwania w kraju i na emigracji. Entuzjazmu, radości i gorliwości w ich wypełnianiu życzył rektor naszego seminarium ks. dr Andrzej Łysy SChr, który wygłosił kazanie w czasie prymicyjnej Eucharystii dla mieszkańców domu głównego i seminarium odprawianej nazajutrz po święceniach, w którym kreślił czym jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa; że być kapłanem to dawać Imię Jezusa Chrystusa.

Nowowyświęconym diakonom – Michałowi Armatysowi, Karolowi Bajowi, Romanowi Melnykowi i Maksymilianowi Ślusarczykowi oraz neoprezbiterom – Mieczysławowi Duszy, Wojciechowi Muli, Michałowi Ogrodnikowi, Grzegorzowi Suskiemu, Przemysławowi Sygule w tej bardzo ważnej chwili towarzyszyli chrystusowcy posługujący w Polsce i na emigracji z zarządem i radnymi generalnymi, przełożonymi zagranicznych prowincji zgromadzenia, nowicjackimi i seminaryjnymi moderatorami i wychowawcami na czele, kapłani, siostry i bracia zakonni, klerycy i nowicjusze oraz święconych – ich rodzice, rodzeństwo, rodzina, także przyjaciele, znajomi i darczyńcy zgromadzenia.

Was, drodzy czytelnicy, prosimy o modlitewne wsparcie, aby nowowyświęceni kapłani i diakoni, a także wszyscy chrystusowcy byli gorliwymi pasterzami ludzkich dusz, prowadzącymi je do wiecznego zjednoczenia z Chrystusem.

foto: ©Danuta Witkowska


22 maja 2018r. 341 11994 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne