Kolejne, VIII Spotkanie Młodzieży Polonijnej rozpoczęło się 26 lipca i trwało do 2 sierpnia. W tegorocznym zjeździe uczestniczyło 55 osób z pięciu europejskich krajów: Anglii, Belgii, Francji, Grecji i Niemiec. Tematem przewodnim spotkania były słowa współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego o. Ignacego Posadzego: „Moim życiem jest Chrystus”.

Każdy dzień odsłaniał kolejne wymiary Eucharystii, która wypływa z relacji z Chrystusem i do niej prowadzi. Podejmowano ujęcie służby, także w praktycznym wydaniu warsztatów, kwestię wyborów i ponoszenia konsekwencji, wielką rolę wspólnoty, tego, co jest pierwsze, a na zakończenie by dzięki tej relacji z Jezusem Eucharystycznym potrafić rozróżniać to, co jest dobre, od tego, co złe (por. Mt 13, 47-53).

Pierwsze kilka dni cała ekipa spędziła w Domu św. Józefa na Morasku w Poznaniu, gdzie w pobliżu znajduje się Dom Generalny Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W czasie tego pobytu uczestnicy spotkali się z przełożoną generalną Sióstr Misjonarek, Matką Ewą Kaczmarek MChR, a następnego dnia z bp. Wiesławem Lechowiczem – delegatem ds. Polonii i siostrami nowicjuszkami, które przedstawiły świadectwo swojego powołania.

Młodzież polonijna spotkała się również w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego z klerykami, którzy przedstawili posługę braci i księży, zarówno w kraju i zagranicą. Warto nadmienić, że siostry Misjonarki, które przygotowują całe spotkanie, wspierali w poszczególnych punktach programu klerycy chrystusowcy: Chris Czapla oraz Aleksander Łakomy a także ks. Marcin Stefanik – moderator powołań.

Piąty dzień wydarzenia to wyjazd do Sokółki – miejsca cudu Eucharystycznego, który zdarzył się w lokalnej świątyni św. Antoniego w 2008 roku. Tam młodzież przygotowała wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu. Jednym z kolejnych punktów programu był wyjazd do Świętej Wody, gdzie młodzi zawierzali się Matce Bożej Bolesnej i odprawili drogę krzyżową na pobliskiej kalwarii.

Oprócz homilii tematycznych, opartych o słowo z danego dnia, a więc ścisłej formacji, nie zabrakło czasu na rekreację, a więc siatkówkę i przygotowane przez siostry nowicjuszki przedstawienie o życiu patrona młodzieży św. Stanisława Kostki. Na ziemi podlaskiej uczestnicy poznali historię i życie polskich Tatarów, nawiedzili meczet; poznali wiarę wspólnoty prawosławnej w relacji ks. Mirosława z cerkwi prawosławnej w Kruszynianach; historię mieszkańców w Krymkach, przedstawionej w oparciu o wizytę w lokalnym kościele. O życiu ludności podlaskiej można było dowiedzieć się w czasie zwiedzania skansenu w Wasilkowie.

W ostatnim dniu i pobycie w Białymstoku uczestnicy zatrzymali się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w dolnym kościele znajdują się doczesne szczątki bł. ks. Michała Sopoćki.

Samo spotkanie Młodzieży Polonijnej ma za zadanie tak pozwolić przeżyć ten czas, aby każdy z uczestników zapragnął rozpalić wiarę i nieść ją innym, zwłaszcza młodym w swoich lokalnych polonijnych środowiskach. Ma w tym w ciągu roku pomagać, założona w zeszłym roku, przy okazji pielgrzymki do Gietrzwałdu, Wspólnota Biało-Czerwonych Serc.

Szczegółowa relacja i zdjęcia na stronie Sióstr Misjonarek

 


07 sierpnia 2019r. 341 5683 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne