W dniach 18-19 kwietnia odbył się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zjazd przełożonych zakonnych z terytorium Polski i Ukrainy pod hasłem „Współczesne wyzwania duszpasterstwa młodzieży”.

Uczestnicy zjazdu pochylili się także nad dokumentem „Młode wino, młode bukłaki” Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Dokument ten jest owocem dyskusji nad zagadnieniami poruszanymi podczas Zebrania Plenarnego oraz licznych spotkań, które w ciągu Roku Życia Konsekrowanego odbywały się w Rzymie, przy Stolicy Piotrowej z udziałem osób konsekrowanych przybywających z całego świata.

Pierwszego dnia przełożeni wysłuchali refleksji o. Filemona Janki OFM na temat ukierunkowań opisanych w wyżej wymienionym dokumencie. W ich świetle jako osoby konsekrowane mamy świadomość, że „wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”. Sam dokument, choć wzbudza u niektórych wiele kontrowersji, pozostaje ważnym głosem w dyskusji nad obecną duchową kondycją i przyszłością rodzin zakonnych.

W kolejne ważne zagadnienie, dotyczące duszpasterstwa młodych, wprowadził uczestników spotkania – ks. Mirosław Maliński, znany, doświadczony i ceniony duszpasterz studentów we Wrocławiu. Pochylając się nad teraźniejszymi wyzwaniami posługi duszpasterskiej wśród młodych przełożeni wysłuchali także krótkich referatów ks. Krzysztofa Musiałka SChr oraz ks. Damiana Jędrzejaka SChr. Wszystko zaowocowało ciekawą, momentami wręcz „burzliwą” dyskusją. Padło w niej wiele ważnych i ciekawych spostrzeżeń, będących głosem troski i sumą doświadczeń wielu kapłanów oraz duszpasterzy, pracujących na co dzień z młodzieżą gimnazjalną, szkół średnich i studentami.

Drugiego dnia, po porannych modlitwach i Mszy Świętej, przełożeni spotkali się z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszardem Głowackim SChr, Wikariuszem Generalnym ks. Bogusławem Burgatem SChr oraz Ekonomem Generalnym ks. Zbigniewem Kutnikiem SChr. Poruszono kwestie teraźniejsze naszego zgromadzenia oraz wyzwania, przed którymi w najbliższym czasie stanie Towarzystwo Chrystusowe. Ks. Generał pobłogosławił zebranym przełożonym oraz wszystkim dziełom duszpasterskim we wspólnotach zakonnych i parafialnych.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą brewiarzową oraz obiadem. Wierzymy, że ten czas spędzony we wspólnocie braterskiej, wypełniony modlitwą i żywymi dyskusjami nad ważnymi duszpasterskimi zagadnieniami przyniesie wiele pięknych owoców. Niech wzmocni również naszą kapłańską oraz zakonną posługę wśród młodych, którzy są przyszłością świata i Kościoła.

ks. Rafał J. Sorkowicz SChr


20 kwietnia 2018r. 341 8424 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne