"O imię polskiego męczennika powiększy się stary rejestr kanonizowanych bohaterów wiary, w którym już w franciszkowym stuleciu, Innocenty IV zapisał niezłomnego krakowskiego biskupa Stanisława. Po nim, po apostolskim Jacku, po anielskim Stanisławie Kostce i uczonym Janie Kantym wyniesiony zostaje teraz na ołtarze piąty Polak, a zarazem drugi polski męczennik i drugi polski jezuita" (kard. A. Hlond, Odezwa w sprawie kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, 12 lutego 1938).

Powyższe słowa zostały wypowiedziane przez naszego Założyciela, Czcigodnego Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda z okazji kanonizacji Andrzeja Boboli. Oby stały się one prorocze dzisiaj, gdy stajemy niejako w przededniu ważnego wydarzenia w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, i do katalogu świętych wymienionego przez Prymasa, nasz Współzałożyciel mógł być dołączony.

Otóż 30 listopada br. w Rzymie, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbędzie się dyskusja Komisji Teologów nad Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis (opracowaniem życia, cnót i opinii świętości kandydata do beatyfikacji) Ojca Ignacego. Dyskusja polega na przedstawieniu przez 9 cenzorów swoich niezależnych ocen, co do heroiczności życia i cnót konkretnego sługi Bożego. W przypadku pozytywnego wyniku dyskusji, sprawa zostanie skierowana do Komisji Kardynałów i Biskupów, a następnie Prefekt Kongregacji podczas audiencji przedstawia papieżowi daną sprawę. Ojciec św. po wysłuchaniu Prefekta podpisuje Dekret o heroiczności cnót sługi Bożego i tym samym formalnie kończy się proces beatyfikacyjny. Słudze Bożemu przysługuje tytuł Czcigodny (przypomnijmy, że tytuł ten przysługuje naszemu Założycielowi, gdyż heroiczność jego życia i cnót została zatwierdzona przez papieża), a do beatyfikacji wymagane jest jeszcze udowodnienie cudu, który dokonał się za jego wstawiennictwem.

30 listopada jest więc bardzo ważnym momentem w procesie Ojca Ignacego. Po zmienionej procedurze Kongregacja już na tym etapie przysłała do Postulacji prośbę (wcześniej była to praktyka po odbytej dyskusji Komisji) o wyjaśnienie-dopowiedzenie kilku kwestii. Postulator ma czas na udzielenie odpowiedzi do 23 listopada.

W związku z tym, bardzo proszę wszystkich Czcigodnych Współbraci o zintensyfikowanie modlitwy (szczególnie w najbliższych dniach) w intencji pozytywnego przebiegu dyskusji Komisji Teologicznej nad Positio Ojca. Jeszcze raz podkreślę, że jest to bardzo ważny moment w całym procesie kanonizacyjnym.

ks. Bogusław Kozioł SChr,
postulator


08 listopada 2021r. 183 4053 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne