Przypadający w niedzielę 26 września 2021 r. 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony był pod hasłem „Ku stale rosnącemu «My»”

Owe motto rozwinął w specjalnie przygotowanym na ten dzień Orędziu papież Franciszek, który zwrócił się z apelem do wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie […], abyśmy podążali razem ku coraz szerszemu „my”, abyśmy odbudowali rodzinę ludzką, by razem tworzyć naszą przyszłość sprawiedliwości i pokoju, upewniając się, że nikt nie zostanie wykluczony, a we wcześniejszym akapicie przypominał, że dzisiaj Kościół jest wezwany do wyjścia na ulice peryferii egzystencjalnych, aby leczyć zranionych i szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości do poszerzenia swojego przybytku, aby móc przyjąć wszystkich.

W archidiecezji Dijon celebracja tego dnia odbyła się w parafii pw. Świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, w której proboszczem od 2016 r. jest nasz współbrat ks. Ryszard Fyda SChr. Parafia ta znajduje się w tzw. trudnej dzielnicy Dijon – Fontaine d’Ouche i już na co dzień jest wspólnotą gromadzącą katolików z różnych stron świata. Przeważają migranci z krajów Afryki i Azji. Każda, nawet codzienna Msza Święta, jest mszą międzynarodową. Rada duszpasterska parafii razem z księdzem proboszczem czuwają, by każdy z przybywających czuł się tutaj dobrze, ubogacając wspólnotę bogactwem swojej wiary, kultury i talentów. Podejmowany codziennie wysiłek to przechodzenie z „my i oni” ku stale rosnącemu „my”.

Mszy Świętej o godz. 11 z reprezentantami wspólnot migracyjnych przewodniczył – w zastępstwie przebywającego z wizytą „ad limina” w Rzymie abpa Rolanda Minneratha – ks. Éric Millot, wikariusz generalny archidiecezji. Koncelebrowali ją pochodzący z Republiki Demokratycznej Konga ks. Marcel Luedi, delegat biskupi do spraw duszpasterstwa migrantów oraz ks. Ryszard Fyda SChr, miejscowy proboszcz i duszpasterz Polaków w archidiecezji. Towarzyszyli stali diakoni: posługujący w parafii dk. Bernard Duffé oraz dk, Marc Rey i dk. Gaby Roy.

W homilii, w oparciu o niedzielne czytania mszalne, ks. Éric Millot mówił o tym, że Pan Bóg chce otwierać wszystko, co człowiek egoistycznie zamyka, ogradza, odsuwa, i wzywa do wyjścia do świata, świata innych ludzi, innych narodowości, kolorów skóry, religii, kultur i języków. Na jej zakończenie, powtarzając życzenie papieża Franciszka, zachęcił, by budować w naszych wspólnotach parafialnych coraz większą rodzinę dzieci Bożych, przechodząc z „my i oni” ku coraz większemu „my”. Reprezentanci wspólnot migracyjnych m.in. z krajów Afryki, z Polski (pani Beata Knop), Wietnamu, Portugalii, Francji oraz miejscowi parafianie uczestniczyli w sposób aktywny w liturgii przez śpiew, czytania, modlitwę powszechną i procesję z darami.

Na zakończenie Mszy zebrani odmówili wspólnie modlitwę Ojca Świętego Franciszka przygotowaną na ten dzień:

Święty i umiłowany Ojcze,
Twój Syn Jezus nauczył nas,
że w niebie powstaje wielka radość
kiedy ktoś, kto był zagubiony,
odnalazł się,
gdy ktoś, kto został wykluczony, odrzucony lub odtrącony,
jest przyjmowany z powrotem do naszego „my”,
które staje się w ten sposób coraz większe.
Prosimy Cię, udziel wszystkim uczniom Jezusa
i wszystkim ludziom dobrej woli
łaski pełnienia Twojej woli w świecie.
Pobłogosław każdy gest akceptacji i pomocy,
która wprowadza każdego uchodźcę
do „my” wspólnoty i Kościoła,
aby nasza ziemia mogła się stać,
tak jak Ty ją stworzyłeś,
wspólnym domem wszystkich braci i sióstr. Amen.

Celebrację Dnia Migranta i Uchodźcy zakończyła tradycyjna lampka wina w sali parafialnej.

tekst i foto: ks. Ryszard Fyda SChr

A informacja o obchodach Dnia Migranta i Uchodźcy w parafii Świętej Elżbiety ukazała się w różnych serwisach internetowych: archidiecezji Dijon i Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

*    *    *

Powracający z wizytacji wspólnot chrystusowców w Hiszpanii i Portugalii i przebywający w tych dniach we Francji nasz przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr z okazji Dnia Migranta i Uchodźcy udzielił odpowiedzi na kilka pytań portalowi polonijnemu we Francji - https://polskifr.fr dotyczących naszej posługi i misji.

 


27 września 2021r. 230 4136 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne