Zaglądamy do serwisów internetowych zamorskich prowincji zgromadzenia. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach zakonnego kalendarium ostatni rok ‘poprzewracał’ bieg zdarzeń: pandemia pozostawiała ślad na podejmowanych działaniach duszpasterskich, często je zakłócając. Mimo wszystko staramy się nie zaniedbywać duszpasterskiej posługi wśród Polonii i własnej formacji: przedstawiamy zatem krótki przegląd wydarzeń polonijnych i parafialnych z naszych wspólnot obu Ameryk i Australii:

•    odbyły się dni skupienia w Kurytybie i Lombard;

•    na Trójcowie udało się zorganizować zakończenie roku dla absolwentów chicagowskich szkół polonijnych;

•    mimo iż 50. rocznica święceń kapłańskich ks. Stanisława Wrony SChr przypadała w roku ubiegłym, ale ze względu na pandemię w tym roku dopiero tak na dobre rozpoczęły się obchody złotego jubileuszu we wspólnotach, w których posługiwał i 16 maja 2021 r., dokładnie w dniu, w którym przypadła 51. rocznica święceń, za swoje kapłaństwo dziękował z parafianami i duszpasterzem w Brisbane;

*    *    *

Kierujemy zatem nieustanne zaproszenie do odwiedzin kronik – kalendariów pozaeuropejskich prowincji zgromadzenia:

•    prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej;

•    prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej;

•    prowincji pw. Świętej Rodziny;

*    *    *

Ponadto z początkiem maja zostało opublikowane orędzie Ojca Świętego na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będziemy obchodzić w ostatnią niedzielę września.


26 maja 2021r. 230 5262 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne