Formowanie „nowego człowieka” – używając pojęcia ks. Blachnickiego – to nie tylko zadanie duchowego rozwoju dla świeckich. To również, albo przede wszystkim, formowanie do coraz doskonalszej miłości każdego chrześcijanina. Stąd jednym z elementów posługi na emigracji jest także troska o osoby życia konsekrowanego, czego przejawem było między innymi podzielenie się doświadczeniem z zakresu formacji zakonnej i kapłańskiej.

Od 2017 roku ks. Tomasz Pietrzak SChr z Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard prowadzi dni skupienia w ramach formacji permanentnej dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w USA i Kanadzie. W tym roku była to także organizacja Study Days. Ich tematem była „Czystość jako owoc zaufania i miłości w relacji”. Prelegent wykorzystał w prowadzonych dniach formacyjnych zasady ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli – „Praesupponendum”. To z jednej strony wczucie się w sposób myślenia drugiego człowieka, z drugiej walka duchowa.

Celem zajęć było zrozumienie piękna wspólnoty i odkrywania w niej swojej roli, która jest posłaniem samego Boga.


19 lutego 2019r. 341 4875 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne