W dniach 25 – 27 kwietnia 2016 roku w Manchester odbyła się IX Kapituła Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Delegatami z urzędu byli ks. Wojciech Świątkowski TChr – Prowincjał, ks. Krzysztof Olejnik TChr – Wiceprowincjał i ks. Wojciech Rożdżeński – Ekonom. Natomiast delegatami z wyboru byli: ks. Marian Jachym TChr, ks. Maciej Piaskowski TChr i ks. Wojciech Stachyra TChr. Delegatem Przełożonego Generalnego był ks. Andrzej Orczykowski TChr.

W kontekście głębokich przemian społeczno-kulturowych oraz przeżywanego obecnie Roku Miłosierdzia, podjęliśmy wspólnotową refleksję nad zagadnieniem „Możliwości personalne Towarzystwa Chrystusowego wobec potrzeb i wyzwań duszpasterskich współczesnej migracji.”

W czasie 3-dniowych obrad Kapituły uświadomiliśmy sobie, że wobec powierzonych nam wspólnot parafialnych, mamy coraz bardziej być sługami Miłosierdzia. Jako kapłani Towarzystwa Chrystusowego, idąc drogą naśladowania Chrystusa i wierni słowom założyciela kardynała Augusta Hlonda, chcemy ubogacać życie wspólne poprzez miłosierdzie osobiście doświadczanie i okazywane w pracy duszpasterskiej.

Kapitułę zakończyliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz celebracją Mszy świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester. Zgromadzeni przy ołtarzu Chrystusa dziękowaliśmy za lata gorliwej posługi naszych współbraci i prosiliśmy miłosiernego Boga, aby dał nam wszystkim sił do podejmowania nowych zadań na Jego chwałę i ku zbawieniu powierzonych nam wspólnot parafialnych.

Członkowie kapituły udali się również na Cmentarz Południowy, na którym spoczywają śp. ks. Zygmunt Jędrzejczak i Sylwester Krupa, aby pomodlić się w intencji zmarłych współbraci.

ks. Marian Jachym TChr


29 kwietnia 2016r. 2 4784 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne