W duchowej łączności z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski w Ojczyźnie rodacy najdalszych zakątków świata dziękują Bogu za łaskę wiary i odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Jubileuszowe uroczystości nie mogły zatem ominąć także Australii.

1050 lat po chrzcie Mieszka I z fascynacją odkrywamy owoce tego wydarzenia w dziejach naszej Ojczyny oraz dzisiejszym kształcie Polski i Kościoła na naszych ziemiach. Jubileusz jest wyjątkową okazją do poznawania tej wielowiekowej symbiozy narodu, wiary, państwa i Kościoła. Do błogosławionych owoców paschalnego wydarzenia z wiosny 966 r. musimy także zaliczyć świadectwo wiary zaniesione przez naszych rodaków na wszystkie krańce ziemi, także do odległej Australii. Jubileusz staje się okazją nie tylko do historycznej refleksji, ale z dumą pozwala dostrzec, że także współczesna emigracja szuka swojego miejsca w Kościele i pragnie na co dzień żyć w duchu wiary przywiezionej z Polski, z rodzinnego domu. Bez względu na czasy i okoliczności ciągle żyją i docierają tu rodacy będący duchowymi spadkobiercami chrztu Mieszka I.

W wielu wspólnotach polskiego duszpasterstwa na terenie 5 diecezji (archidiecezje Sydney i Melbourne, diecezje Parramatta, Wollongong i Maitland-Newcastle) dziękowaliśmy Bogu za dar wiary i odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Uroczystości te odbywały się na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, a także podczas Wigilii Paschalnych w ośrodkach prowadzonych przez księży chrystusowców. Obrzędy zapalenia świec – symbolu wiary, którą pragniemy nieustannie podtrzymywać i przekazać następnym pokoleniom dzieci, wnuków – oraz pokropienia wodą na pamiątkę przyjętego chrztu poprzedziły okolicznościowe katechezy. Po odnowieniu przyrzeczeń i modlitwie jubileuszowej złożyliśmy podpisy w księdze jubileuszowej, która zostanie przekazana Prymasowi Polski w Gnieźnie, przy okazji centralnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski.  Spocznie ona u źródeł wiary i państwowości Polski jako wotum naszej wdzięczności za dar wiary, a jednocześnie świadectwo wobec kolejnych pokoleń.

Obchody rocznicy chrztu Mieszka I w Australii wychodzą także poza świątynie i liturgię. W wielu polskich szkołach sobotnich odbyły się lekcje i katechezy przywołujące wydarzenie z 966 r. Trwa także konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży, organizowany przez Duszpasterstwo Polskie w Sydney i Konsulat Generalny RP.

ks. Kamil Żyłczyński SChr


31 marca 2016r. 2 3815 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne