W Budapeszcie już od roku 2008 jest obchodzona bardzo uroczyście pamięć zbrodni katyńskiej.

W 2008 Rada Miasta Budapesztu jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której jeden ze skwerów – znajdujący się w III Dzielnicy w okolicy ruin rzymskiego amfiteatru otrzymał nazwę Park Męczenników Katynia. Wówczas podjęto też starania o budowę pomnika. Odsłonięcie pomnika Męczenników Katynia z udziałem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego planowano na kwiecień 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Jednakże na skutek katastrofy samolotu pod Smoleńskiem do tego nie doszło. Pomnik został uroczyście odsłonięty dopiero 8 kwietnia 2011 roku przez prezydentów Węgier i Polski. Pomnik ma formę sześcianu, wykonanego z czarnego granitu z wyciętymi żelaznymi elementami imitującymi drzewa. W środku bryły znajduje się instalacja świetlna. Całość autorzy projektu opatrzyli tytułem „Zbrodnia w lesie".
Od tego wydarzenia co roku przy tym pomniku są składane wieńce i odbywa się piękna i wzruszająca uroczystość. Również w tym roku 12 kwietnia na zaproszenia burmistrza Óbudy - III dzielnicy Budapesztu Balázsa Búsa, który jest jednym z inicjatorów powstania pomnika, oraz przewodniczącej Samorządu Polskiego III dzielnicy Korinny Wesołowski, odbyło się uroczyste składanie wieńców. Przemówienia wygłosili, ambasador RP Roman Kowalski i szef węgiersko-polskiej Grupy IPU w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, wiceprzewodniczący Fideszu Szilárd Németh, który bardzo szeroko nakreślił historię wyjątkowej przyjaźni miedzy  naszymi narodami  i węgierskie zrozumienie dla tragedii katyńskiej. Na uroczystości gościliśmy m.in. wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Jánosa Latorcaiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich odpowiedzialnego za mniejszości - Attilę Fülöpa, rzecznika mniejszości polskiej w węgierskim parlamencie Halinę Csúcs, przedstawicieli polonijnych organizacji, młodzież ze szkół polskich na Węgrzech, a także młodzieżowych węgierskich organizacji dzielnicowych.  Niezwykle licznie przybyła również Polonia i nasi węgierscy przyjaciele. Przy pomniku modlił się z nami proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr w intencji tych wszystkich osób, którzy tam zginęli, aby pamięć i nadzieja teraz i w przyszłości przyniosła owoce dobra, miłości i jedności między ludźmi. Aby dzięki pamięci przyszłe pokolenia czerpały najwyższe wartości z tych wydarzeń i aby nie poszły one w zapomnienie. Całości towarzyszyła asysta Kompanii Honorowej Wojska Węgierskiego i warta zaciągnięta przez członków Grupy Rekonstrukcyjnej Historycznego Legionu Polskiego im. J. Wysockiego.  Na zakończenie złożono wieńce i zapalono znicze.

Małgorzata Soboltyński


14 maja 2016r. 2 4034 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne