W bieżącym roku Niedziela Dobrego Pasterza przypadła tuż po centralnych obchodach jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

W duchu dziękczynienia za chrześcijańskie dziedzictwo, w duchu dziękczynienia za dar i łaskę własnego chrztu i wiary uczestniczyliśmy w niedzielnych Mszach, modląc się, by nie brakowało robotników w Winnicy Pana: tych, którzy będą głosić Jego słowo i prawdę o Jego zmartwychwstaniu i działaniu we współczesnym świecie; tych, którzy będą udzielali sakramentów
i w tych znakach ukazywali Jego obecność; tych, którzy będą świadczyć o prawdzie Ewangelii, naśladując Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Jednocześnie przypominamy sobie, że wszyscy na mocy chrztu jesteśmy powołani do świętości i do bycia świadkami Zmartwychwstałego, dlatego dziś, tak jak w czasie Wigilii Paschalnej w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania, odnawiamy chrzcielne przyrzeczenia i zobowiązania: wyrzekamy się grzechu, złego ducha i wszystkich jego spraw, wyznajemy naszą wiarę i jeszcze raz przyrzekamy służyć w świętym Kościele katolickim. Albowiem, jak śpiewaliśmy i powtarzaliśmy w psalmie responsoryjnym (por. Ps 100[99]), jesteśmy ludem Pana i Jego owcami” i pragniemy wsłuchiwać się w głos Chrystusa, naszego Dobrego Pasterza, bo właśnie w Jezusie Chrystusie odnajdziemy źródło i pełnię życia i szczęścia; bo to On udziela nam wszelkiego dobra, umacnia swoją łaską i błogosławieństwem; bo to On pragnie nas obdarować życiem wiecznym, o czym przypomniała nam niedzielna Ewangelia (por. J 10,27-30).

Oto kilka relacji duchowej łączności z uroczystościami jubileuszowymi ze wspólnot parafialnych, gdzie duszpasterzami są kapłani z Towarzystwa Chrystusowego:

La Ricamarie – Beaulieu Roche la Molière

Saint Vallier

Rouvroy

Méricourt

ks. Tomasz Mikulak SChr


18 kwietnia 2016r. 2 2954 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne