W ubiegły piątek 16 października w Ambasadzie w Den Haag miała miejsce uroczystość odznaczenia ks. Sławomira Trypucia SChr. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości uczestniczył ordynariusz diecezji Rotterdam ks. bp J. H. J. van den Hende. Przełożonego Generalnego oraz nasze zgromadzenie zakonne reprezentował ks. Sławomir Klim SChr.

Wystąpienie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów dr. Jana Borkowskiego na tej uroczystości:

Wielebny Księże Proboszczu,
Excellencie Bishop,
Szanowni Państwo,
Drodzy Księża,

Dzisiaj mam szczególną przyjemność odznaczać w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobę wybitną i szczególnie zasłużoną, a zarazem rozpoznawalną, którą znają prawie wszyscy Polacy przebywający w Holandii – Księdza Sławomira Trypucia z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

To dzień dla nas szczególny – po raz pierwszy zdarza się nam odznaczyć w tym gmachu osobę duchowną.

Ksiądz Trypuć świętował w marcu tego roku dwudziestopięciolecie swojej pracy duszpasterskiej w Holandii. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że dzisiejszą uroczystością możemy podkreślić wartość tego jubileuszu. Biorąc pod uwagę wiek Księdza Proboszcza, można powiedzieć, że niemal całe swoje dorosłe życie poświęcił Ksiądz Polakom mieszkającym w Holandii.

Lista zasług Księdza Proboszcza Trypucia jest bardzo długa. Jak to bywa z księżmi pracującymi wśród Polaków w innych krajach, podczas długich lat spędzonych na holenderskiej ziemi przypadła Księdzu w udziale nie tylko rola duszpasterza i przewodnika duchowego. Był też Ksiądz nauczycielem, organizatorem, budowniczym, animatorem życia kulturalnego, a często też doradcą w sprawach społecznych, prawnych i administracyjnych.

W szczególności odznaczył się Ksiądz jako założyciel i organizator działalności szkół dla dzieci polskich, najpierw w Amsterdamie, a potem w Rotterdamie, które intensywnie działają po dziś dzień i należą do największych polskich szkół społecznych w Holandii.

Możemy więc powiedzieć, że Ksiądz przez dwadzieścia pięć lat swojej pracy i posługi na terenie Holandii stał się jednoosobową – niezwykle skuteczną – instytucją polonijną.

Z zaangażowaniem w swoją misję duszpasterską i pracę społeczną Ksiądz proboszcz Sławomir Trypuć jest niezwykle ważnym czynnikiem integracji i punktem odniesienia dla licznych naszych rodaków oderwanych od Polski, rozproszonych i nie zaasymilowanych do społeczeństwa holenderskiego.

Wielebny Księże Proboszczu,

Dzisiaj zostaje Ksiądz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Niech to będzie wyrazem wdzięczności wszystkich Polaków za pracę Księdza i przypomnieniem, że w swojej działalności jest Ksiądz dostrzegany i doceniany nie tylko w Holandii, ale i w kraju, w tym przez polskie władze państwowe. Instytucje państwa polskiego chcą i będą wspierać dalszą działalność Księdza na niwie społecznej.

Chcemy również wyrazić wdzięczność zwierzchnikom Księdza z Towarzystwa Chrystusowego oraz wszystkim duchownym polskim pracującym na terenie Niderlandów za ich wytężoną pracę.

Chciałbym serdecznie pogratulować Księdzu wysokiego odznaczenia państwowego i życzyć wielu lat dalszej owocnej pracy oraz zdrowia i osobistej pomyślności.

więcej informacji na stronie Ambasady:

http://www.haga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/odznaczenie_dla_polskiego_ksiedza_w_holandii_

Ks. Sławomir Trypuć TChr

 


16 października 2015r. 2 2975 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne