1 października 2015 r.  podczas Konferencji Prasowej Stolicy Apostolskiej zostało zaprezentowane Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przypadający na 17 stycznia 2016 r.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2016 r. naturalnie wpisuje się w obchody Roku Miłosierdzia i stanowi nadzieję,  że to właśnie w Kościołach lokalnych (wspólnota będąca najbliżej migrantów i uchodźców) będzie obchodzony ten Dzień w sposób szczególny. Jest to konkretna szansa dla wszystkich, a szczególnie dla całej wspólnoty chrześcijańskiej do refleksji, modlitwy i działania na rzecz migrantów.

Na tle obrazu Ojca Miłosiernego, który opiekuje się wszystkimi, a w sposób szczególny osobami najbardziej narażonymi i słabymi oraz na tle obecnego kryzysu humanitarnego wyłania się temat przyszłorocznego Dnia Migranta: Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

Orędzie Papieża dzieli się na dwie części. W pierwszej Papież uwypukla trzy sprawy, w których migranci i uchodźcy stanowią dla nas wyzwanie. A mianowicie:
- aktualny kryzys humanitarno-migracyjny,
- kwestia tożsamości,
- problem przyjmowania migrantów.

Wobec tak poważnych zagadnień Ojciec święty naucza, że Ewangelia podpowiada, iż odpowiedzią na to wszystko jest miłosierdzie.

W drugiej części, Ojciec święty wskazuje na 3 rozwiązania, do których prowadzi miłosierdzie ewangeliczne:
- solidarność wobec bliźniego,
- rozwój kultury spotkania,
- ochrona prawa każdego człowieka do godnego życia we własnej Ojczyźnie.

Kończąc swoje Orędzie, Papież zawierza wszystkich migrantów i uchodźców wstawiennictwu Świętej Rodziny, który przeżyła wygnanie w Egipcie. Zawierza również Jej orędownictwu wszystkich, którzy pracują na rzecz migrantów.

Ks. Matthew J. Gardzinski SChr

Tekst Orędzia w  języku polskim.


01 października 2015r. 2 3148 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne