W Domu Polskim 28 lutego 2016 r. została otwarta wystawa „Polacy na Kőbányi”, poprzedziła ją Msza św. która była odprawiona w Kościele Polskim jako dziękczynienie i prośba o wieczną szczęśliwość dla tych, którzy tworzyli na Kőbányi zręby naszej wspólnoty parafialnej.

Jest to szczególna wystawa, która sięga do naszych korzeni, obrazuje początki tworzenia się właśnie tej wspólnoty parafialnej, której częścią jesteśmy obecnie my kultywujący, już całkiem na innych zasadach, tradycje przodków, ale cel jest zawsze taki sam. Propagowanie kultury polskiej i umożliwienie uczestnictwa w nabożeństwach w języku ojczystym Polakom, którzy się tu osiedlili z różnych względów, jak i pokazanie naszej kultury braciom Węgrom. Na przełomie XIX i XX w. w Budapeszcie i na jego przedmieściach między innymi na Kőbányi, pracowało około 30 tys. Polaków. Byli to głównie robotnicy niewykwalifikowani, którzy przybyli z biednej Galicji. Obecnie w naszej wspólnocie żyje jeszcze parę osób, potomków pierwszych emigrantów przybyłych tu na Kőbányę: Pani Julianna  Koziorowska z domu Miernicka, Edyta Molnar z domu Gliszczyńska, Magda Elekes z domu Lipień. Był to okres bardzo trudny dla Polski, która była w niewoli, ale Polacy w Budapeszcie, jak wszyscy Polacy na świecie potrafili się odnaleźć mimo trudności językowych. Schemat był zawsze ten sam. Pierwszą rzeczą jaką organizowali Polacy, gdziekolwiek się znaleźli, mimo że ciężko pracowali i żyli bardzo skromnie, była budowa mniejszego lub większego kościoła wokół którego gromadzili się i mogli kultywować tradycję, język polski i przede wszystkim wiarę przodków. Możliwość realizacji tych oczekiwań pojawiła się wraz z przyjazdem do Budapeszt ks. abpa Józefa Bilczewskiego, ówczesnego Metropolity lwowskiego, dziś już zaliczonego w szeregi świętych Kościoła. Jego inicjatywą było przysłanie polskiego księdza, który objąłby troską duszpasterską kolonię polską i wybudował kościół. Jesienią 1908 r przybył do Budapesztu ks. Wincenty Danek, aby wypełnić powierzoną mu misję.
Wystawa składa się z 5 paneli które obrazują 5 najważniejszych etapów rozwoju kolonii polskiej: „Tak się zaczęło - Kościół Polski - Schronisko Polskie - Życie społeczne - Lata wojny”. Pomysłodawcą wystawy była Monika Molnarné Sagun, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, a szatę graficzną opracował Krzysztof Ducki. Wystawę otworzył Pan Roman Kowalski Ambasador RP w Budapeszcie. Trzeba zaznaczy, że polscy dyplomaci zawsze interesowali się i pomagali wspólnocie polskiej na Kőbányi, na każdym etapie jej rozwoju. Na wystawie został zaprezentowany również jeden z odnowionych sztandarów Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Format paneli wystawy jest bardzo interesujący, każde następne pokolenie może dodać swoją własną historię. Na jesieni planujemy dalszy ciąg wystawy, która będzie poświęcona harcerstwu polskiemu, jak również pokażemy jego odnowiony sztandar. Wystawa powstała dzięki pomocy finansowej z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z węgierskiego Narodowego Funduszu Współpracy.

Małgorzata Soboltyński


06 marca 2016r. 2 3688 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne