W niedzielę 15 maja 2022 r. w polskiej parafii w Aulnay-sous-Bois odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Polskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie działającej w tym mieście. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski: on też poświęcił szkolny sztandar. Mszę celebrowali ks. dr Filip Krauze, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przełożony prowincji Matki Bożej Częstochowskiej ks. Zbigniew Wcisło SChr oraz miejscowy duszpasterz polonijny ks. Jarosław Koch SChr. Na uroczystości przybyli również zaproszeni goście na czele z ministrem edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnkiem oraz ambasadorem RP we Francji Janem Emerykiem Rościszewskim i konsulem RP w Paryżu Andrzejem Szydło.
tekst i foto: ks. Jarosław Koch SChr

*    *    *

Podobna uroczystość i też w niedzielę 15 maja 2022 r. odbywała się również w stolicy Islandii, Reykjaviku, gdzie podczas Mszy Świętej w miejscowej katedrze pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem pasterza diecezji bpa Davida Tencera OFMCap. został poświęcony sztandar Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w Reykjaviku. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu RP, minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków Zagranicą, minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialny za kontakty i współpracę z Polonią i Polakami za Granicą, pani wicemarszałek Sejmu Małgorzata Maria Gosiewska. Celebracje związane z poświęceniem sztandaru były częścią wizyty oficjalnej delegacji naszych władz państwowych w stolicy Islandii, w której, na zaproszenie ministra Dziedziczaka, uczestniczyli ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego i ks. Leszek Kryża SChr, dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. Przybyły także władze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej z Matką Ewą Kaczmarek MChR, przełożoną generalną zgromadzenia na czele, bo trzeba dodać, że od kilku lat siostry misjonarki organizują tam duszpasterstwo polonijne, naukę religii w języku polskim a jedna z nich – s. Dorota Michna MChR – jest dyrektorką Szkoły Polskiej. Jako chrystusowcy też mamy swój epizod w tym kraju: duszpastersko posługiwaliśmy tam od końca lat dziewięćdziesiątych XX w. po nieco ponad dekadę obecnego stulecia, a szczególną kartę zapisał śp. ks. Aleksander Michałowski SChr.

A cała wizyta miała związek z obchodzonym na początku maja Dniem Polonii i z przeżywanym w maju Miesiącem Polskiego Dziedzictwa z Polonią. W jej programie znalazły się także odwiedziny cmentarza Fossvogskirkjugarður i złożenie kwiatów na grobie tragicznie zmarłych marynarzy za statku „Wigry”, a także szereg rozmów z przedstawicielami Polonii zaangażowanych w lokalnych władzach, edukacji oraz stowarzyszeniach i organizacjach. Na koniec dodajmy, że w Islandii mieszka ponad 25 tys. naszych Rodaków, którzy stanowią największą mniejszością narodową w tym państwie i procentowo największą grupą migrantów polskich w jakimkolwiek państwie na świecie.

O wydarzeniu w stolicy Islandii wspomina oficjalny fanpage ministra Jana Dziedziczaka, TVP Polonia, konta społecznościowe rzecznika prasowego naszego zgromadzenia oraz serwis www sióstr misjonarek. Nadto swoje wrażenia z podróży i wizyty w Islandii na Facebookowym profilu zamieścił ks. Leszek Kryża SChr.
(informację sporządzono opierając się na przywołane powyżej źródła)

 


16 maja 2022r. 230 4396 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne