Gdy w marcu 2020 r. uderzyła w nas epidemia koronawirusa zakłóciła ona ubiegłoroczne przygotowanie do najważniejszych świąt chrześcijańskich jakimi są Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Zakłóciła przede wszystkim ten tradycyjny rytm przygotowań, a z drugiej strony wznieciła całą paletę innych form docierania do naszych Rodaków w kraju i na wychodźstwie z Dobrą Nowiną o Zbawieniu, zwłaszcza przez wykorzystywanie możliwości jakie daje internet (transmisje on-line nabożeństw, ewangelizowanie przez socialmedia, etc). W naszych ośrodkach duszpasterskich dzieje się wiele, chrystusowcy w kraju i na emigracji podejmują różne inicjatywy: nie zaniedbują tradycyjnego przeżywania Wielkiego Postu (organizują dla swoich parafian nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz rekolekcyjne ćwiczenia), ale również wykorzystują do duszpasterstwa zdobycze techniki. Tak było podczas Adwentu i tak samo jest w obecnie przeżywanym wielkopostnym czasie… Postaramy się zatem chociaż niektóre z takowych działań wyłowić i przedstawiać na łamach zakonnego kalendarium…

•    ks. Michał Armatys SChr z Dobrzan na swoim kanale na YouTube umieszcza krótkie rozważania inspirowane kolektą – modlitwą dnia z Mszału;

•    na parafialnym kanale YouTube wspólnoty z Aulnay sous Bois znalazły się nauki zakonnego powołaniowca, ks. Mateusza Sochy SChr wygłoszone w czasie rekolekcji wielkopostnych AD 2021;

•    również parafialne rekolekcje z Poznania-Umultowa, Calgary i Sterling Heights są udostępnianie przez kanały YouTube;

•   podobnie jak w roku ubiegłym TVP3 Poznań do współpracy zaprosiła ks. prof. Pawła Bortkiewicza SChr, by dzielił się z telewidzami refleksjami dotyczącymi ostatnich dni życia ziemskiego Jezusa Chrystusa czyli tym, co bezpośrednio poprzedzało zbawcze wydarzenia Jego męki, śmierci i zmartwychwstania;

•    Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» poprosiła naszego Współbrata, ks. dra Zdzisława Malczewskiego SChr, rektora PMK w Brazylii do poprowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji Polonii świata, które transmitowała on-line przez swoje kanały informacyjne;

•    nabożeństwa pasyjne, które są stałym elementem ‘wielkopostnego krajobrazu’ naszych wspólnot przybierają różnorodne formy artystyczne bądź są odprawiane w plenerze, jak harcerska Droga Krzyżowa w Brisbane, czy wejście na Białą Skałę (White Rock) w Brisbane połączone z rozważaniem tajemnic pasyjnych w intencji ustania pandemii, czy Droga Krzyżowa polonijnej wspólnoty z Emmerich am Rhein, bądź wymagają podjęcia nie lada trudu, by ją przejść, jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, w którą też zaangażowały się niektóre nasze parafie;

•    w czasie tegorocznego Wielkiego Postu w naszych ośrodkach duszpasterskich w Australii (Brisbane, Sydney, Canberra, Adelajda) wygłosił ks. Mariusz T. Sokołowski SChr, natomiast rekolekcje w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne), miejscu jego duszpasterskiej pracy, poprowadził ks. Dominik Karnas CSMA, proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Horsley Park. Rekolekcje służyły pogłębieniu wiary w istnienie świata aniołów a ich owocem jest m.in wprowadzenie w sanktuarium modlitwy papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła;

*    *    *

A przy okazji zaglądamy do serwisów internetowych naszych wspólnot w kraju i na emigracji – na strony parafialne, prowincjalne czy profile w mediach społecznościowych…

•    Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Zwycięstw w Brisbane zainaugurowała działalność Federacja Organizacji Polskich w Queensland;

•   podczas prac remontowych wieży kościoła w Odargowie dokonano naprawy krzyża, który ucierpiał od ‘wyzwolicielskiej’ Armii Czerwonej, której żołnierze zrobili sobie „konkurs” strzelania do krzyża na kościelnej wieży; jednak kula spod krzyża symbolizująca glob ziemski została podziurawiona jak sito i wymieniono ją na nową, zaś tę podziurawioną umieszczono w świątyni na świadectwo dla kolejnych pokoleń;

•    tu znajdziemy kilka zdań o przeżywaniu okresu paschalnego przygotowania w Lancaster i Morecambe;

•   Msza Święta z goleniowskimi harcerzami, którzy się spotkali na wspólnej modlitwie z okazji wspomnienia bł. Wincentego Stefana Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy, 164. rocznicy urodzin gen. Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu i związanego z tym Dnia Myśli Braterskiej;

•    w ramach dni skupienia i rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży ze szkół mieszczących się na terenie dwóch naszych szczecińskich parafii odbyły się misyjne pogadanki przybliżające czym jest dzieło misyjne Kościoła i pracę misjonarzy na całym świecie;

•    w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w czasie niedzielnych Mszy Świętych z udziałem dzieci, nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz spotkania formacyjnego duszpasterstwa młodzieży kontynuowała podjętą w szkołach animację misyjną;

•    przy okazji rekolekcji w jednej z parafii archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej doszło do spotkania głoszącego te rekolekcje dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. dra Macieja Będzińskiego z naszym Współbratem, ks. Maciejem Onaszkiewiczem SChr, który przed kilkoma laty był wśród neoprezbiterów Towarzystwa Chrystusowego wspomagających kleryków z krajów misyjnych w ramach akcji «Misyjny Bukiet»;

•    Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w ramach współpracy z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie, którego biurem kieruje chrystusowiec – ks. Leszek Kryża SChr, zdecydowało, że przyszłoroczna akcja «Kolędnicy Misyjni» wspomoże dzieci w Azji Środkowej (w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie);

•    w parafii św. Józefa w Stargardzie ‘zauważono’ zacne, choć nie okrągłe rocznice: powstania Straży Honorowej Serca Pana Jezusa i z tej okazji poświęcono nową ikonę św. Małgorzaty Marii Alacoque, podejmując zaś szereg inicjatyw w związku z parafialnym odpustem przypomniano, że w tych dniach parafia przeżywa rocznicę swojego powstania;

•    o rekolekcjach dla dzieci i młodzieży w Aulnay sous Bois możemy przeczytać w serwisie www sióstr misjonarek;

•    nie ustajemy też w modlitwie w intencji beatyfikacji Ojców naszej wspólnoty zakonnej: zwłaszcza 17. i 22. dzień miesiąca jest poświęcony tej prośbie. Współbracia z podwarszawskich Łomianek każdego 22. pielgrzymują do grobu kard. Augusta Hlonda w warszawskiej katedrze, delegacja alumnów z jednym z moderatorów ‘melduje się’ co miesiąc przy sercu Założyciela w katedrze gnieźnieńskiej. Mieszkańcy domu głównego nawet codziennie znajdują chwilę, by modlić się przy grobie o. Ignacego Posadzego w tzw. dolnej kaplicy domu. W 17. dniu miesiąca do jego grobu pielgrzymują siostry misjonarki – duchowe córki naszego Ojca Współzałożyciela, szczególnie postulantki i nowicjuszki;

 

 


04 marca 2021r. 230 6946 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne