Pomimo epidemii w naszych ośrodkach duszpasterskich w kraju i na emigracji podejmujemy codzienną posługę, by rozbudzać wiarę ojców, pragnienie słuchania i rozważania Słowa Bożego oraz życia nim na co dzień...

Odbywa się to przede wszystkim przez wspomnianą posługę Słowa i sprawowanie sakramentów świętych. Są jednak wydarzenia, na które warto i trzeba zwrócić uwagę: o takich piszą nasze serwisy w prowincjach pw. MB Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej oraz pw. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii. Na Antypodach są miejsca gdzie wysokie restrykcje są wciąż utrzymywane: i od 25. Tygodni parafianie uczestniczą w Mszach Świętych jedynie dzięki internetowym transmisjom. Internet jako środek komunikacji pozwala także na łączenie pasji i zainteresowań z ewangelizacją i duchową opieką.

W Niemczech misje obcojęzyczne z terenu archidiecezji kolońskiej w ostatnią sobotę września zgromadziły się w miejscowej katedrze, by wspólnie się modlić i oddać cześć relikwiom Trzech Króli. Nie zabrakło też przedstawicieli tamtejszej Polonii i posługujących tam chrystusowców i Sióstr Misjonarek.

Tymczasem w kraju z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego młodsi i starsi parafianie z Płot zorganizowali ekstremalną Drogę Krzyżową pokonując pieszo bądź rowerem od 20 do 100 km. W Chociwlu przy okazji parafialnego odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej nastąpiło wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do kościoła, w Goleniowie natomiast w święto Stanisława Kostki Liturgiczna Służba Ołtarza odnowiła akt woli i przysięgę służenia Chrystusowi w czasie liturgii. Bractwo św. Józefa ze Stargardu wzięło udział w jesiennych dniach skupienia w ośrodku rekolekcyjnym w Mrzeżynie a stargardzcy parafianie w ostatnią wrześniową niedzielę, w którą przypadał też Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, mogli zaczerpnąć ze skarbca naszego zakonnego patrymonium: postać i dzieło życia kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski i założyciela zgromadzenia przybliżał ks. dr Paweł Jasina SChr, prefekt seminarium.

Nasi duszpasterze i parafianie włączają się w modlitewne inicjatywy ogólnopolskie, jak Koronka na ulicach miast w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki czy Męski Różaniec w pierwsze soboty miesiąca. W naszych wspólnotach odbywa się modlitwę wielbienia w pierwsze piątki miesiąca (Poznań, Władysławowo) a z okazji zbliżającego się Dnia Papieskiego podejmowane są w naszych parafiach przeróżne inicjatywy sportowe i kulturalne.

 


01 października 2020r. 230 7353 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne