W środę 24 marca 2021 r. w trybie on-line pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Zadarki odbyło się spotkanie Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Rada zajmuje się szeroko zakrojoną problematyką imigrantów w Polsce i na całym kontynencie europejskim. Obok zagadnień duszpasterskich przybyszów Rada podejmuje zagadnienia związane z sytuacją społeczną i ekonomiczną imigrantów.

Przedmiotem ostatniego e-spotkania Rady było podjęcie aktualnych wyzwań, jakie niesie ze sobą szerząca się epidemia koronawirusa i zaproponowanie polskim biskupom odpowiednich działań. Zwrócono uwagę, że pandemia dotyka nie tylko społeczności bardziej rozwiniętych krajów, ale także i może przede wszystkim społeczności uboższe oraz przebywających w obozach dla uchodźców w Grecji i we Włoszech. Zdaniem zgromadzonych państwa europejskie na ten moment zapomniały o imigrantach pukających do drzwi Europy: zapomniały, że wirus pandemii swobodnie i bez zaproszenia przekracza granice państw i atakuje wszystkich napotkanych.

Zdaniem zebranych, mało informacji o uchodźcach i wypędzonych w Europie i Polsce powoduje negatywne nastawienie do nich. W tym celu konieczne i ważne jest przekazywanie informacji o konkretnych sytuacjach wypędzonych i uciekinierów: o sytuacji panującej w obozach, o dzieciach i młodzieży pozbawionej możliwości pobierania nauki, o starszych mających bardzo utrudniony dostęp do lekarstw. Ponadto wśród problemów szczegółowych wskazano na udział Polaków w rozwijającym się handlu kobietami i dziećmi zarówno w celach wykorzystania seksualnego, jak i niewolniczej pracy. Bolesne jest także pozbawienie przybyłych przynależnych im praw podstawowych oraz głosy wskazujące na niewolnicze wynagrodzenie za wykonywaną przez imigrantów prace.

W pracach Rady od kilku lat uczestniczy nasz Współbrat, ks. Wojciech Necel SChr, który w najbliższych dniach udaje się na Sycylię, by bardziej szczegółowo poznać rzeczywistość związaną z przedostawaniem się uchodźców z Libii, Maroka i Tunezji przez włoską Lampedusę na kontynent.

ks. Wojciech Necel SChr


26 marca 2021r. 230 2938 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne