Po trzydniowych rekolekcjach czterech kandydatów rozpoczęło w środę 27 września 2023 r. swój kanoniczny nowicjat.

W tym dniu podczas wieczornego nabożeństwa z rąk ks. Marka Grygiela SChr, ekonoma i radnego generalnego otrzymali egzemplarz Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz dostąpili przywileju noszenia tzw. «koloratki».
Nasi nowicjusze, według nomenklatury Współzałożyciela, tworzą 85 Batalion Bożej Podchorążówki: mamy nadzieję, że przejdą pomyślnie czas nowicjackiej próby i za rok złożą zakonne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dlatego polecajmy naszych nowicjuszy, Leona z Niemiec, Pawła i Adama z Polski oraz Aleksandra z Hiszpanii, w codziennych modlitwach i prośmy o łaskę dobrego rozeznania powołania, o świętość dla każdego z nich, jak i wspierajmy grono ich moderatorów.
Królowo Towarzystwa Chrystusowego, módl się za nami!

tekst i zdjęcia: ks. Paweł Jasina SChr, magister nowicjatu


28 września 2023r. 230 2400 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne