formacja  • «Wakacje z Bogiem» na Białorusi

    Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa chrystusowcy pracujący na Białorusi po raz kolejny zorganizowali letni odpoczynek dla swoich najmłodszych parafian.

    ponad tydzień temu, 2022-06-17 344 11
  • Czerwcowe rekolekcje w Domu Głównym

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-06-08 611 11
  • Profesja dozgonna alumnów V roku

    24 kwietnia 1169 2
  • Dzień skupienia w Mediolanie

    W poniedziałek, 23 maja 2022 r. chrystusowcy pracujący we włoskiej części Prowincji św. Józefa spotkali się w Mediolanie na kolejnym zakonnym dniu skupienia, który poprowadził osobiście przełożony prowincjalny – ks. Bogdan Renusz SChr.

    23 maja 236 14
  • Może Ciebie Pan powołuje…

    ponad 2 tygodnie temu, 2022-05-31 420 4
  • Wakacyjna oferta dla młodzieży

    27 maja 244
  • Duchowe przygotowanie do święceń prezbiteratu i diakonatu

    Każdego roku przy okazji Światowego Dnia Modlitw o Powołania (na okoliczność którego Ojciec Święty kieruje przesłanie) oraz zbliżającej się uroczystości święceń w naszej wspólnocie zakonnej zwracamy się z uprzejmą i nieśmiałą prośbą o modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, aby nie brakowało tych, którzy będą głosić Ewangelię polskim emigrantom na całym świecie i będą pomagać, by nikt nie zagubił się na obczyźnie i potrafił to, co piękne w polskiej kulturze i tradycji ukazywać wszędzie tam, gdzie przebywa…

    10 maja 851 6
  • Formacyjne Spotkanie Młodzieży «Góra Tabor»

    13 maja 634 2
  • Olimpiada liturgiczno-sportowa w Sarbii

    Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w sobotę 23 kwietnia 2022 r., w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sarbii, odbyła się szósta edycja Olimpiady liturgiczno-sportowej.

    23 kwietnia 794 61
  • Misterium Męki Pańskiej w Szczecinie Zdrojach

    09 kwietnia 864 123
  • Skupienie wielkopostne dla „Odrodzenia”

    W sobotę 26 marca 2022 r. do Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przybyli członkowie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.

    28 marca 996 22
  • Czterdziestolecie pracy dydaktycznej ks. prof. Bernarda Kołodzieja SChr

    Dekretem ówczesnego przełożonego generalnego ks. Czesława Kamińskiego SChr z dnia 23 marca 1982 r. ks. Bernard Kołodziej SChr, który po uwieńczonych doktoratem studiach na KULu przybył do Poznania, został ustanowiony profesorem – wykładowcą historii Kościoła i patrologii w naszym Wyższym Seminarium Duchownego oraz dyrektorem Archiwum Towarzystwa Chrystusowego.

    23 marca 1154 17
  • Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży męskiej

    W dniach 11-13 marca 2022 r. w Domu Głównym w Poznaniu odbyły się wielkopostne rekolekcje dla młodzieży męskiej.

    13 marca 869 24
  • «Exodus experience»

    Z parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu otrzymaliśmy kolejną propozycję duszpasterską.

    13 lutego 841
  • Wielkopostne rekolekcje w seminarium

    U progu czasu przygotowania paschalnego w naszym seminarium odbyły się ćwiczenia rekolekcyjne poprowadzone przez pracującego w Radiu Maryja ks. Mariusza T. Sokołowskiego SChr, których zwieńczeniem były Msze Święte z ustanowieniem nowych lektorów i akolitów.

    05 marca 845 8
  • Różnorodne zaangażowanie Współbraci z Domu Głównego…

    Chrystusowcy mieszkający w Domu Głównym i zaangażowani w posługi w agendach zgromadzenia bądź w działalność naukową, rekolekcyjną czy medialną uczestniczą w różnych spotkaniach, zjazdach czy sympozjach.

    09 marca 695 9
  • Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży męskiej

    Nasz zakonny referat Liturgicznej Służby Ołtarza oraz powołaniowy przygotowuje różnorodne akcje duszpasterskie dla młodzieży męskiej na cały rok. Szczególnym czasem do ich organizowania jest okres Wielkiego Postu: zatem przedstawiamy poniżej ofertę…

    01 marca 691 2
  • Noc walki o Błogosławieństwo dla Polski

    Ponad dwieście osób w nocy z soboty na niedzielę 26/27 lutego 2022 r. wzięło udział w całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI”: przez jedenaście godzin w kościele św. Katarzyny w Goleniowie wybrzmiewała potężna modlitwa. Wydarzenie zainicjowały męskie wspólnoty (m. in. Wojownicy Maryi, Męski Różaniec) działające w wielu polskich parafiach w kraju i za granicą. Głównymi intencją całonocnej adoracji była modlitwa za naszą Ojczyznę oraz o pokój na Ukrainie.

    28 lutego 1009 13
  • Rekolekcje w Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

    Rekolekcje chrystusowców z Prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii odbyły się podobnie jak w Prowincji pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w ostatnim pełnym tygodniu karnawału, w dniach od 22 do 25 lutego 2022 r. w Swanwick.

    25 lutego 882 4
  • Rekolekcje w prowincji południowoamerykańskiej

    Jak czytamy w naszych Ustawach zakonnik ze zgromadzenia braci i księży chrystusowców zobowiązany jest do odbycia każdego roku rekolekcji (zob. art. 50 UiDTChr).

    23 lutego 1220 39
  • Czas przebudzenia. Rekolekcje kapłańskie młodych chrystusowców w Częstochowie

    „Jaka jest moja wiara?” – zastanawiali się od poniedziałku 14 lutego 2022 r. młodzi księża Towarzystwa Chrystusowego podczas rekolekcji kapłańskich w polonijnym domu pielgrzyma Częstochowie.

    17 lutego 1616 18
  • Z życia naszego seminarium…

    Dzięki serwisowi www naszego seminarium możemy zaczerpnąć informacji o okresie seminaryjnej formacji, na którą składają się zajęcia dydaktyczne (wykłady, lektoraty, ćwiczenia i warsztaty) weryfikowane na zakończenie semestru czasem sesji egzaminacyjnej, praktyki duszpasterskie i czas wypoczynku.

    14 lutego 974
  • Jeszcze o przygotowaniach do Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej

    23 lutego 524
  • Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

    Różnorodność kroju i wielobarwność kolorów zakonnych habitów sióstr zakonnych rokrocznie zapełniających ławki w głównej nawie poznańskiej katedry w święto Ofiarowania Pańskiego świadczy o różnorodności charyzmatów i misji Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instytutów Świeckich oraz indywidualnych form życia poświęconego Bogu w Kościele: i rzeczywiście sprawdzają się słowa, że Duch wieje kędy i gdzie chce… (por. J 3,8)

    02 lutego 1227 29
  • Warsztaty Liturgicznej Służby Ołtarza w Marianowie

    Warsztaty są skierowane do ceremoniarzy, lektorów i starszych ministrantów.

    27 stycznia 912
  • Braterskie świąteczne spotkanie w Hiszpanii

    W dniach 27 i 28 grudnia 2021 r. (poniedziałek-wtorek) odbyło się spotkanie świąteczne współbraci pracujących w Hiszpanii i Portugalii z ks. Prowincjałem i ks. Ekonomem prowincji.

    31 grudnia 2021r. 1272
  • Formacyjne spotkanie młodej Polonii z Niemiec

    W dniach 10-12 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie młodzieży w Ośrodku «Haus-Concordia» w Niemczech.

    12 grudnia 2021r. 1718 21
  • Zakonne rekolekcje w Puszczykowie i Władysławowie

    29 listopada 2021r. 1621
  • Warsztaty liturgiczne dla lektorów

    Przełom starego i nowego roku liturgicznego albo inaczej… ostatni weekend roku liturgicznego, który rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę Adwentu 29 listopada 2020 r., był czasem warsztatów dla lektorów i ceremoniarzy.

    28 listopada 2021r. 1569 21
  • Formacyjny Zjazd Księży Wikariuszy

    W dniach 17-18 listopada 2021 r. odbywał się w Domu Głównym w Poznaniu Zjazd Formacyjny Księży Wikariuszy posługujących na placówkach duszpasterskich w kraju.

    18 listopada 2021r. 1972 16
  • 1 - 30 z 99 1 2 3 4 »
    12 lutego 2018r. 341 11912 Drukuj

    Towarzystwo Chrystusowe

    ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

    2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

    projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne