Współzałożyciel zgromadzenia Czcigodny Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy SChr przypominał: Towarzystwo nasze od zarania swego istnienia rozwijało się pod szczególniejszą opieką Serca Bożego. U progu swego istnienia Towarzystwo poświęciło się w sposób uroczysty Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu stało się ambicją i treścią życia każdego Chrystusowca. Nie dziwi zatem, że doroczne święto ku czci Serca Pana Jezusa celebrujemy bardzo uroczyście, zwłaszcza w szczecińskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W piątek 7 czerwca 2024 r. pod przewodnictwem bpa Zbigniewa Zielińskiego, administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej uczciliśmy to Boskie Serce Jezusowe, o którym papieże końca XIX w. i pierwszej połowy XX w. pisali, że jest naturalnym znakiem i symbolem jego nieskończonej miłości do rodzaju ludzkiego (por. encykliki Leona XIII Annum Sacrum, Piusa XI Miserentissimus Redemptor i Piusa XII Haurietis Aquas). Przypomniał o tym w wygłoszonej homilii bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji (tyt. Sinitis). W czasie tej wspólnej modlitwy mieszkańców Szczecina wybrzmiał akt poświęcenia się Sercu Bożemu wspólnoty Kościoła nad Odrą i Bałtykiem w Roku Jubileuszowym 900-lecia Misji Pomorskiej Świętego Ottona z Bambergu.

Można powiedzieć, że to jeden z kontekstów uroczystości NSPJ 2024 roku: taki lokalny, związany z miejscem posługi braci i księży chrystusowców od prawie osiemdziesięciu lat, trzeba również wskazać inny, bardziej globalny, a jest nim trwający od grudnia 2023 r. jubileusz 350-lecia objawień w Paray le Monial dotyczących Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie zabrakło więc chrystusowca na Eucharystii celebrowanej w tym świętym miejscu pod przewodnictwem bpa Benoît’a Rivière pasterza diecezji Autun. Wśród koncelebrujących był obecny ks. Ryszard Fyda SChr, który posługuje dla Polonii i lokalnego Kościoła w Le Creusot, pozostającym w dosyć bliskim sąsiedztwie Paray le Monial.

Módlmy się więc za siebie wzajemnie, by nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak nauczał Ojciec Ignacy, stawało się tym środkiem, który ma nam dopomóc do ugruntowania Królestwa Bożego w naszych duszach – królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Albowiem ten, kto sam siebie poświęca Sercu Zbawiciela, ten uznaje Jego panowanie nad sobą, postanawia żyć według Jego przykazań, by miłością płacić Mu za miłość, a wiernością swoją wynagradzać Mu krzywdy, których Pan nasz tyle doznaje od niewdzięcznego świata…

tekst: ks. Tomasz Mikulak SChr
foto: dk. Piotr Gutsche SChr, dk. Krystian Smykla SChr


08 czerwca 230 1262 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne