Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym

Stało się już tradycją, że w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego młodzi chrystusowcy składają dozgonne śluby zakonne. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego rozpoczęła się w kaplicy Domu Głównego i seminarium o godz. 10.30. Dla siedmiu współbraci – sześciu kleryków z V roku i jednego brata zakonnego była to wyjątkowa chwila definitywnego wyboru Pana Boga i potwierdzenia kroczenia drogą powołania zakonnego na całe życie. W tym gronie, obok Polaków, jest jeden Białorusin i jeden Brazylijczyk – obydwaj z polskim pochodzeniem. W tej podniosłej i radosnej uroczystości młodych chrystusowców otaczali modlitwą i życzliwością ich starsi i młodsi współbracia oraz rodziny i przyjaciele. Mszę koncelebrowało 28 kapłanów, w większości chrystusowców – przełożeni, wychowawcy i wykładowcy seminarium i nowicjatu, mieszkańcy Domu Głównego i współbracia z innych domów zakonnych. W homilii ks. Generał m.in. nawiązał do słów kard. Augusta Hlonda – założyciela naszego zgromadzenia zawartych w Ustawach Towarzystwa: „Wstąpiliśmy do zgromadzenia jedynie, aby się uświęcić. To jedyny nasz cel. Ta chęć uświęcenia nie powinna być ograniczona, ale zupełna, ofiarna. Jej powinniśmy poświęcić wszystkie siły, władze, bez targowania się, bez miary, bez wagi” i wskazał, że realizacja powołania zakonnego w Towarzystwie Chrystusowym ma być właśnie taka bezwarunkowa i zupełna: bez targowania się, bez miary. Do takiej postawy zachęcał współbraci składających zakonne ślubowanie. Właściwy obrzęd profesji rozpoczął się po Ewangelii od prośby skierowanej przez przedstawiciela profesów do ks. Generała o przyjęcie ślubowania. Po homilii kandydaci do profesji wyrazili wolę złożenia dozgonnych ślubów zakonnych i ich realizacji w misji Towarzystwa Chrystusowego wśród Polonii. Właściwy akt profesji poprzedziła Litania do świętych. Następnie profesi wobec ks. Generała kolejno wypowiadali akt profesji i podpisany składali na ołtarzu. Po złożonych ślubach Przełożony Generalny odmówił specjalną uroczystą formułę błogosławieństwa. Na znak złożonej profesji współbracia otrzymali krzyż. Od kilku lat jest to replika krzyża wiszącego w naszej seminaryjnej kaplicy. Po Komunii Świętej wybrzmiało uroczyste Te Deum laudamus oraz słowa wdzięczności wobec Pana Boga, Towarzystwa Chrystusowego i najbliższych wypowiedziane przez profesów. Klerycy, którzy dziś złożyli śluby wieczyste przyjmą 22 maja br. w poznańskiej katedrze święcenia diakonatu.

Kategorie strony: Galerie home | Fotogalerie |
15 kwietnia 2012r. 11 lipca 2015r. 1 2336 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne